« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/Odborný rada – Odborný referent, Oddělení terénní inspekce Žatec, Odbor terénní inspekce (PDF, 868 KB) (PDF, 868 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/Odborný rada – Odborný referent, Oddělení terénní inspekce Žatec, Odbor terénní inspekce (PDF, 868 KB) (PDF, 868 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/2
<br>
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> Rada/Odborný rada – Odborný referent <,>
Oddělení terénní inspekce Žatec <,>
<br> Odbor terénní inspekce <.>
<br>
Č.j.: UKZUZ 005168/2021
Datum: 11.ledna 2021
<br>
<br> Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> Rada/Odborný rada – Odborný referent <,>
Oddělení terénní inspekce Žatec <,>
<br> Odbor terénní inspekce <.>
<br>
v oboru služby „42 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“.Místem výkonu práce je Chmelařské
náměstí 1612,43801 Žatec <.>
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou1 <.>
Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je duben 2021 (nebo dle dohody) <.>
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 9.platové třídy <.>
<br>
Popis základních činností:
<br>  Kontrola čerpání rozpočtu,vyúčtování přidělených prostředků,tvorba objednávek na zboží
a služby <,>
<br>  evidence majetku,evidence docházky,podklady pro mzdovou účtárnu <,>
 přidělování stravenek,jejich evidence a krácení <,>
 administrativa autoprovozu,zajišťování drobných nákupů
 podpůrné činnosti pro zaměstnance oddělení <.>
<br> Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se může zúčastnit uchazeč,který:
1.splňuje základní předpoklady stanovené zákonem,tj.2:
<br>
a) je státním občanem České republiky,občanem jiného členského státu Evropské unie nebo
<br> občanem státu,který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25
odst.1 písm.a) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst.1 věta první zákona
dokládá příslušnými listinami,tj.průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství.Při
podání žádosti lze podle § 26 odst.2 zákona dolo...

Načteno

edesky.cz/d/4400391

Meta

Nabídka zaměstnání   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz