« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný rada – vedoucí Oddělení rozpočtu1, Sekce ekonomická a správní Brno (PDF, 1023 KB) (PDF, 1023 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný rada – vedoucí Oddělení rozpočtu1, Sekce ekonomická a správní Brno (PDF, 1023 KB) (PDF, 1023 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/4
<br>
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX – vedoucí Oddělení rozpočtuX <,>
Sekce ekonomická a správní
<br>
<br> Č.j.: UKZUZ 228968/2020
Datum: 15.prosince 2020
<br>
<br> Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX – vedoucí Oddělení rozpočtu <,>
Sekce ekonomická a správní
<br>
v oboru služby „101– Finance,119- Platy,mzdy a jiné odměny za práci,137- Veřejné investování a
zadávání veřejných zakázek“ s místem výkonu služby Brno.Služba na tomto služebním místě bude
vykonávána ve služebním poměru dobu neurčitou2.Předpokládaným dnem nástupu na služební místo
je únor 2021 <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 13.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
<br>  zodpovídá za tvorbu,rozpis a čerpání rozpočtu ústavu,vytváří metodiku čerpání rozpočtu
<br> v rámci ústavu,metodicky vede v této oblasti ekonomy sekcí a odborů
<br>  zajišťuje vypořádání finančních vztahů se státním rozpočtem
<br>  koordinuje finanční vypořádání zahraničních projektů
<br>  zodpovídá za realizaci zákona č.320/2001 Sb <.>,o finanční kontrole ve veřejné správě v oblasti
<br> předběžné kontroly
<br>  zodpovídá za agendu kapitálových prostředků
<br>  zodpovídá za agendu zahraničních služebních cest z pohledu financování
<br>  sestavuje statistické výkazy za oblast ekonomiky
<br>
<br> Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se může zúčastnit uchazeč,který:
<br> 1.splňuje základní předpoklady stanovené zákonem,tj.3:
a) je státním občanem České republiky,občanem jiného členského státu Evropské unie nebo
<br> občanem státu,který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25
odst.1 písm.a) zá...

Načteno

edesky.cz/d/4353986

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz