« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/Odborný rada – metodik, Oddělení krmiv, Sekce zemědělských vstupů Praha (PDF, 865 KB) (PDF, 865 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/Odborný rada – metodik, Oddělení krmiv, Sekce zemědělských vstupů Praha (PDF, 865 KB) (PDF, 865 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/2
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> Rada/Odborný rada – metodik
Oddělení krmiv <,>
<br> Sekce zemědělských vstupů
Č.j.: UKZUZ 227714/2020
Datum: 14.prosince 2020
<br>
Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> Rada/Odborný rada – metodik
Oddělení krmiv <,>
<br> Sekce zemědělských vstupů
<br>
v oboru služby „42 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,s místem výkonu služby: Praha.Služba na
tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou1.Předpokládaným
dnem nástupu na služební místo je březen 2021 (nebo dle dohody) <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 11.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
<br>  Provádění odborné činnosti na úseku schvalování nebo registrace krmivářských provozů s
celostátní působností <.>
<br>  Provádění a odpovědnost za odborné a technické provedení vlastní registrace nebo schválení
provozu v souladu s platnými právními předpisy ČR a legislativou EU,včetně upřesnění
postupu na základě metodických pokynů Sekce úřední kontroly (SÚK),kterými se při
registraci řídí <.>
<br>  Zpracování rozhodnutí ve správním řízení o schválení nebo registraci provozu,provedení
změn v registraci nebo zrušení registrace <.>
<br>  Vedení dokumentace a evidence spisů na úseku tvorby celostátního registru <.>
 Zajištění zápisu XXX do registračního programu včetně potřebných vyhodnocení
<br> požadovaných údajů <.>
 Odpovědnost za výběr a evidenci kolkových známek a správních poplatků vybíraných na
<br> zvláštní účet (zasílání výzev k zaplacení poplatku) <.>
 Zodpovědnost za odbornou a věcnou připravenost všech materiálů,které v souladu s
<br> pracovní náplní vykonává,a za do...

Načteno

edesky.cz/d/4348244

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz