« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada – Hlavní pokusník, Zkušební stanice Vysoká, Odbor provozní a zkušební (PDF, 810 KB) (PDF, 810 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada – Hlavní pokusník, Zkušební stanice Vysoká, Odbor provozní a zkušební (PDF, 810 KB) (PDF, 810 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/2
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> Rada – Hlavní pokusník
Zkušební stanice Vysoká <,>
<br> Odbor provozní a zkušební
Č.j.: UKZUZ 222399/2020
Datum: 3.prosince 2020
<br>
Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> Rada – Hlavní pokusník
Zkušební stanice Vysoká <,>
<br> Odbor provozní a zkušební
<br>
<br> v oboru služby „42 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,s místem výkonu služby ZS Vysoká,Vysoká
129,Vysoká u Příbramě,262 42 Rožmitál pod Třemšínem.Služba na tomto služebním místě bude
vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou.1 Předpokládaným dnem nástupu na služební
místo je únor 2021 (nebo dle dohody) <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 10.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
 Příprava podkladů pro zakládání a vedení pokusů <,>
 vykonávání technických prací při zakládání,ošetřování a sklizni pokusů <,>
 hodnocení příslušných pokusů a vedení záznamů <,>
 provádění odběrů vzorků za vegetace,po sklizni <,>
 vypracování zpráv o pokusech <,>
 dohled nad dodržováním metodických pokynů <,>
 vedení evidence a dohled nad užitím přípravků na ochranu rostlin <.>
<br> Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se může zúčastnit uchazeč,který:
<br>
1.splňuje základní předpoklady stanovené zákonem,tj.2:
<br>
a) je státním občanem České republiky,občanem jiného členského státu Evropské unie nebo
občanem státu,který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25
odst.1 písm.a) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst.1 věta první zákona
dokládá příslušnými listinami,tj.průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství.Při
podání žádosti lze podle § 26 o...

Načteno

edesky.cz/d/4320706

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz