« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný rada – biometrik specialista, Oddělení zkoušek užitné hodnoty, Národní odrůdový úřad (PDF, 814 KB) (PDF, 814 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný rada – biometrik specialista, Oddělení zkoušek užitné hodnoty, Národní odrůdový úřad (PDF, 814 KB) (PDF, 814 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/3
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX – biometrik specialista
Oddělení zkoušek užitné hodnoty <,>
<br> Národní odrůdový úřad
<br>
Č.j.: UKZUZ 220840/2020
Datum: 1.prosince 2020
<br>
Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX – biometrik specialista
Oddělení zkoušek užitné hodnoty <,>
<br> Národní odrůdový úřad
<br>
v oboru služby „42 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,s místem výkonu služby Brno.Služba na
tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou1.Předpokládaným
dnem nástupu na služební místo je únor 2021 (nebo dle dohody) <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 12.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
 Celostátní koordinace a stanovení metodických postupů v oblasti zkoušení odrůd;
<br>  odpovídá za aplikaci biometrických XXXXX v oblasti zkoušení odrůd;
<br>  soustavně sleduje odbornou literaturu v oblasti statistiky a biometriky,udržuje úzké pracovní
<br> kontakty s biometrickými pracovišti vysokých škol,ústavů Akademie věd,České akademie
<br> zemědělských věd,jakož i s obdobnými pracovišti v zahraničí;
<br>  navrhuje design polních a laboratorních pokusů prováděných a organizovaných odborem,který
<br> umožňuje exaktní hodnocení výsledků jednotlivých pokusů i jejich sérií opakovaných v čase i
<br> prostoru;
<br>  navrhuje biometrické modely hodnocení výsledků polních a laboratorních pokusů;
<br>  spolupracuje se specialisty plodin při hodnocení,interpretaci a prezentaci výsledků pokusů,při
<br> inovaci metodik,zakládání a provádění polních pokusů;
<br>  podílí se na odborném růstu pracovníků odboru v oblasti biometriky a XXXXX operační...

Načteno

edesky.cz/d/4314132

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz