« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/Odborný rada – Inspektor, Oddělení terénní inspekce Brno, Odbor terénní inspekce (PDF, 874 KB) (PDF, 874 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/Odborný rada – Inspektor, Oddělení terénní inspekce Brno, Odbor terénní inspekce (PDF, 874 KB) (PDF, 874 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/3
<br>
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> Rada/Odborný rada – Inspektor <,>
Oddělení terénní inspekce Brno <,>
<br> Odbor terénní inspekce
<br>
Č.j.: UKZUZ 220734/2020
Datum: 1.prosince 2020
<br>
<br> Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> Rada/Odborný rada – Inspektor <,>
Oddělení terénní inspekce Brno <,>
<br> Odbor terénní inspekce
<br>
v oboru služby „42 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“.Místem výkonu služby je pracoviště Uherské
Hradiště nebo Kroměříž <.>
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru dobu neurčitou.1
Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je únor 2021 (nebo dle dohody) <.>
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 11.platové třídy <.>
<br>
Popis základních činností:
<br>  Dozor nad plněním povinností stanovených profesionálním provozovatelům a dalším
osobám na úseku ochrany před zavlékáním a šířením ŠO (škodlivých organismů) <,>
<br>  odborné šetření při podezření z výskytu regulovaných ŠO nebo při kalamitním
přemnožením ŠO <,>
<br>  místní šetření v řízení o rozhodnutí o oprávnění profesionálním provozovatelům vydávat
rostlinolékařské pasy <,>
<br>  vydávání rostlinolékařských pasů a šetření před vydáním rostlinolékařských pasů <,>
 monitoring a průzkum výskytu ŠO <,>
 základní detekci a diagnostiku ŠO,odběr úředních vzorků rostlin,rostlinných produktů a
<br> jiných předmětů <,>
 na základě výsledků rostlinolékařského dozoru nebo rostlinolékařské kontroly na místě
<br> oznamuje a zdůvodňuje úřední opatření <,>
 kontroly za účelem integrace ploch mezi LPIS a evidencí ovocných sadů <,>
 dílčí úkony potřebné pro uznávací řízení,resp.certifikaci osiv a sadby <,>
...

Načteno

edesky.cz/d/4314128


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz