« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný rada – Přírodovědný analytik – diagnostik, Oddělení mezilaboratorních porovnávacích zkoušek, Národní referenční laboratoř (PDF, 870 KB) (PDF, 870 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný rada – Přírodovědný analytik – diagnostik, Oddělení mezilaboratorních porovnávacích zkoušek, Národní referenční laboratoř (PDF, 870 KB) (PDF, 870 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/2
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
XXXXXXX XXXX – Přírodovědný analytik – diagnostik <,>
Oddělení mezilaboratorních porovnávacích zkoušek <,>
<br> Národní referenční laboratoř
Č.j.: UKZUZ 220716/2020
Datum: 1.prosince 2020
<br>
<br> Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX – Přírodovědný analytik – diagnostik <,>
Oddělení mezilaboratorních porovnávacích zkoušek <,>
<br> Národní referenční laboratoř
<br>
v oboru služby „42 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,místo výkonu služby: Brno,Hroznová 63/2 <.>
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru dobu neurčitou1 <.>
Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je leden 2021 <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 13.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
 řízení systému kvality akreditovaného pracoviště organizátora mezilaboratorních
<br> porovnávacích zkoušek v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17043:2010
<br>  tvorba systému managementu akreditovaného pracoviště,jeho aplikace na pracovišti
<br>  tvorba a řízení dokumentace
<br>  auditorská činnost
<br>  koordinace přípravy výběru vzorků pro MPZ,jejich distribuce a spolupráce na zpracování
<br> výsledků
<br>  podílení se na styku a komunikaci s účastníky MPZ
<br>  komunikace se zahraničními účastníky
<br>  aktivní účast na pracovních jednáních technických skupin CEN a dalších mezinárodních
<br> organizací a institucí
<br>  statistické zpracování dat
<br> Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se může zúčastnit uchazeč,který:
1.splňuje základní předpoklady stanovené zákonem,tj.2:
<br> a) je státním občanem České republiky,občanem jiného členské...

Načteno

edesky.cz/d/4314127

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz