« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný rada –Specialista pro POR, Odbor přípravků na ochranu rostlin (PDF, 871 KB) (PDF, 871 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný rada –Specialista pro POR, Odbor přípravků na ochranu rostlin (PDF, 871 KB) (PDF, 871 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/3
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX –Specialista pro POR <,>
Odbor přípravků na ochranu rostlin
<br>
<br>
Č.j.: UKZUZ 212693/2020
Datum: 18.listopadu 2020
<br>
Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX –Specialista pro POR <,>
Odbor přípravků na ochranu rostlin
<br>
v oboru služby „42 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,s místem výkonu služby: Zemědělská
1752/1a,61300 Brno.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na
dobu neurčitou1.Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je leden 2021 (nebo dle dohody) <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 11.platové třídy <.>
<br>
<br> Popis základních činností:
<br>  Posuzování prostředků a XXXXX ochrany rostlin <.>
 Identifikace vhodných přípravků pro ochranu zemědělských plodin <.>
 Jednání se zástupci úřadů státní správy,výzkumných ústavů,pěstitelských sdružení a s
<br> výrobci přípravků a zahraničních institucí <.>
 Koordinace a posuzování podnětů na povolení přípravků na ochranu rostlin ze
<br> zemědělské praxe <.>
 Vypracování zpráv pro nadřízené složky,sumarizace informací v českém i anglickém
<br> jazyce <.>
 Účast na jednáních a pracovních cestách v tuzemsku i v zahraničí <.>
 Účast na jednáních k legislativním návrhům v oblasti povolování přípravků na ochranu
<br> rostlin <.>
 Práce s databázovým systémem a kancelářským SW (MS OFFICE) <.>
<br> Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se může zúčastnit uchazeč,který:
<br>
1.splňuje základní předpoklady stanovené zákonem,tj.2:
<br>
a) je státním občanem České republiky,občanem jiného členského státu Evropské unie nebo
občanem státu,který je sm...

Načteno

edesky.cz/d/4283205

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz