« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný rada – hlavní specialista pro plodiny, Oddělení fytopatologie, Národní odrůdový úřad (PDF, 816 KB) (PDF, 816 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný rada – hlavní specialista pro plodiny, Oddělení fytopatologie, Národní odrůdový úřad (PDF, 816 KB) (PDF, 816 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/2
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX – hlavní specialista pro plodiny <,>
Oddělení fytopatologie <,>
Národní odrůdový úřad
<br>
Č.j.: UKZUZ 212681/2020
Datum: 18.listopadu
<br>
Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX – hlavní specialista pro plodiny <,>
Oddělení fytopatologie <,>
Národní odrůdový úřad
<br>
v oboru služby „42 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,s místem výkonu služby Brno.Služba na
tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou1.Předpokládaným
dnem nástupu na služební místo je leden 2021 (nebo dle dohody) <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 13.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností hlavního specialisty pro plodiny (luskoviny):
 Tvorba celostátní koncepce a koordinace státního zkušebnictví a certifikace v oblasti vstupů do
<br> zemědělství a půdy a v oblasti krmiv a potravin <.>
<br>  Celostátní metodické usměrňování a koordinace výkonu státní správy na úseku zemědělské
<br> prvovýroby včetně vedení správních řízení dle zákonů vztahujících se k zemědělské prvovýrobě
<br>  Organizovat a metodicky řídit činnost pracoviště luskovin v oblasti registrace a doporučování
<br> odrůd <.>
<br>  Každoročně zpracovávat plán kontrolní a zkušební činnosti příslušných plodin v závislosti na
<br> podaných žádostech a organizovat jejich zkoušení <.>
<br>  Provádět kontrolu pokusů,dodržování metodik vedení pokusů a hodnocení odrůd na
<br> zkušebních lokalitách v rozsahu nutném pro zajištění jejich objektivity <.>
<br>  Vyhodnocovat výsledky zkoušek odrůd příslušných plodin a zpracovávat závěrečné zprávy <.>
<br>  Vypracovávat podklady pro ...

Načteno

edesky.cz/d/4283204

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz