« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/Odborný rada – Inspektor, Oddělení terénní inspekce Havlíčkův Brod, Odbor terénní inspekce (PDF, 875 KB) (PDF, 875 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/Odborný rada – Inspektor, Oddělení terénní inspekce Havlíčkův Brod, Odbor terénní inspekce (PDF, 875 KB) (PDF, 875 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/3
<br>
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> Rada/Odborný rada – Inspektor <,>
Oddělení terénní inspekce Havlíčkův Brod <,>
<br> Odbor terénní inspekce
<br>
Č.j.: UKZUZ 205589/2020
Datum: 5.listopadu 2020
<br>
<br> Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> Rada/Odborný rada – Inspektor <,>
Oddělení terénní inspekce Havlíčkův Brod <,>
<br> Odbor terénní inspekce
<br>
v oboru služby „42 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“.Pracovní obvod je okr.Chrudim <,>
<br> Pardubice,část Žďár nad Sázavou <.>
<br> Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou1 <.>
Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je leden 2021 (nebo dle dohody) <.>
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 11.platové třídy <.>
<br>
Popis základních činností:
<br>  Dílčí úkony potřebné pro certifikaci osiv a sadby,jako jsou přehlídky množitelských porostů <,>
vzorkování osiva a sadby;
<br>  kontroly dodavatelů a provozů,kontroly pověřených vzorkovatelů a přehlížitelů,odběry
kontrolních vzorků;
<br>  kontroly oběhu certifikovaných osiv a sadby;
 dozor nad plněním povinností stanovených profesionálním provozovatelům a dalším osobám na
<br> úseku ochrany před zavlékáním a šířením škodlivých organismů;
 monitoring a průzkum výskytu škodlivých organismů,základní detekci a diagnostiku ŠO a poruch
<br> a za tím účelem odběr úředních vzorků rostlin,rostlinných produktů a jiných předmětů;
 podíl na přípravě podkladů pro řízení o nařizování a rušení mimořádných rostlinolékařských
<br> opatření (MRO) k eradikaci ŠO a proti jejich šíření a pro rozhodnutí o náhradách nákladů a ztrát
provozovatelů v důsledku plnění těchto MRO;
<br> ...

Načteno

edesky.cz/d/4255315


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz