« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Rada/Odborný rada – inspektor specialista, Oddělení fytosanitární inspekce Praha, Odbor dovozu a vývozu (PDF, 879 KB) (PDF, 879 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Rada/Odborný rada – inspektor specialista, Oddělení fytosanitární inspekce Praha, Odbor dovozu a vývozu (PDF, 879 KB) (PDF, 879 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/3
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> Rada/Odborný rada – inspektor specialista <,>
Oddělení fytosanitární inspekce Praha <,>
<br> Odbor dovozu a vývozu
Č.j.: UKZUZ 170478/2020
Datum: 17.září 2020
<br>
Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> Rada/Odborný rada – inspektor specialista <,>
Oddělení fytosanitární inspekce Praha <,>
<br> Odbor dovozu a vývozu
<br>
v oboru služby „42 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,s místem výkonu služby Laglerové 6/1084 <,>
Praha,161 00 Praha.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na
dobu neurčitou1.Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je leden 2021 (nebo dle dohody) <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 11.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
<br>  Provádění vývozního rostlinolékařského šetření,certifikace a vydávání dalších příslušných
dokladů;
<br>  provádění dovozní rostlinolékařské kontroly ve vstupním místě a ve schválených místech
určení,včetně kontrol dřevěného obalového materiálu;
<br>  odběr vzorků dle platných postupů;
 registraci dovozců a vývozců;
 výběr správních poplatků;
 komunikaci s ČZPI a ČIŽP,Českou poštou a Celní správou v otázkách dovozu zásilek (kvalita <,>
<br> CITES,celní řízení);
 záznam zásilek do systému TRACES NT,příjem e-Phyto;
 základní diagnostiku škodlivých organismů;
 komunikaci se zahraničními rostlinolékařskými službami a dalšími organizacemi;
 příprava podkladů pro jednání pracovních skupin EK;
 podávání informací a prezentaci oddělení;
 základní diagnostiku škodlivých organismů;
 vedení správních řízení <.>
<br>
<br> Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se může zúča...

Načteno

edesky.cz/d/4146236


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz