« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný rada – Hlavní specialista POR, Odbor přípravků na ochranu rostlin (PDF, 251 KB) (PDF, 251 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný rada – Hlavní specialista POR, Odbor přípravků na ochranu rostlin (PDF, 251 KB) (PDF, 251 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/3
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX – Hlavní specialista POR <,>
Odbor přípravků na ochranu rostlin
<br>
<br>
Č.j.: UKZUZ 155964/2020
Datum: 1.září 2020
<br>
Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX – Hlavní specialista POR <,>
Odbor přípravků na ochranu rostlin
<br>
v oboru služby „42 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,s místem výkonu služby: Zemědělská
1752/1a,61300 Brno.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na
dobu neurčitou1.Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je leden 2021 (nebo dle dohody) <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 12.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
<br> ➢ Koordinace činností sekretariátu odboru,zpracování přehledů pro ředitele odboru;
➢ vypracování zpráv pro nadřízené složky,sumarizace informací v českém i anglickém jazyce;
➢ příprava pozic a zpracování zpráv z jednání mezinárodních pracovních skupin (Evropská
<br> komise,OECD);
➢ jednání se zástupci pěstitelských sdružení a s výrobci přípravků;
➢ účast na jednáních k legislativním návrhům v oblasti povolování přípravků na ochranu rostlin;
➢ komunikace se zástupci výrobců přípravků,povolovacích úřadů jiných členských zemí a
<br> zástupců Evropské komise v českém i anglickém jazyce;
➢ práce s databázovým systémem a kancelářským SW (MS OFFICE);
➢ účast na jednáních a pracovních cestách v zahraničí <.>
<br>
<br> Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se může zúčastnit uchazeč,který:
<br>
1.splňuje základní předpoklady stanovené zákonem,tj.2:
<br>
a) je státním občanem České republiky,občanem jiného členského státu Evropské unie nebo
občanem státu,kte...

Načteno

edesky.cz/d/4107768

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz