« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/Odborný rada – inspektor, Oddělení kontroly zemědělských vstupů Brno, Odbor kontroly zemědělských vstupů (PDF, 254 KB) (PDF, 254 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/Odborný rada – inspektor, Oddělení kontroly zemědělských vstupů Brno, Odbor kontroly zemědělských vstupů (PDF, 254 KB) (PDF, 254 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/3
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> Rada/Odborný rada – inspektor <,>
Oddělení kontroly zemědělských vstupů Brno <,>
<br> Odbor kontroly zemědělských vstupů
Č.j.: UKZUZ 146366/2020
Datum: 18.srpna 2020
<br>
Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> Rada/Odborný rada – inspektor <,>
Oddělení kontroly zemědělských vstupů Brno (pracoviště Zlín) <,>
<br> Odbor kontroly zemědělských vstupů
<br>
v oboru služby „42 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,s místem výkonu služby Zarámí 88,760 01
Zlín.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou1 <.>
Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je říjen 2020 (nebo dle dohody) <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 11.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
➢ Komplexní výkon inspekční činnosti v oblasti přípravků na ochranu rostlin,hnojiv a půdy <.>
➢ Dozor nad postupy uplatňovanými při používání,výdejem,skladováním a distribucí přípravků
<br> na ochranu rostlin <.>
<br> ➢ Organizace,provádění školení a vydávání osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání
<br> s přípravky na ochranu rostlin <.>
<br> ➢ Sběr a zpracování XXX o spotřebě přípravků na ochranu rostlin <.>
<br> ➢ Odběr vzorků přípravků na ochranu rostlin,hnojiv,rostlinného materiálu a půdy <.>
<br> ➢ Samostatný výkon odborného dozoru nad dodržováním stanovených právních předpisů ČR a
<br> EU <.>
<br> Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se může zúčastnit uchazeč,který:
<br>
1.splňuje základní předpoklady stanovené zákonem,tj.2:
<br>
a) je státním občanem České republiky,občanem jiného členského státu Evropské unie nebo
občanem státu,který je smluvním...

Načteno

edesky.cz/d/4081765


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz