« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný rada – Odborný referent/Hlavní referent pro pověřování, Oddělení správní, Odbor osiv a sadby (PDF, 249 KB) (PDF, 249 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný rada – Odborný referent/Hlavní referent pro pověřování, Oddělení správní, Odbor osiv a sadby (PDF, 249 KB) (PDF, 249 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/2
<br>
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX – Odborný referent/Hlavní referent pro pověřování <,>
Oddělení správní <,>
<br> Odbor osiv a sadby
<br>
Č.j.: UKZUZ 138660/2020
Datum: 6.srpna 2020
<br>
<br> Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX – Odborný referent/Hlavní referent pro pověřování <,>
Oddělení správní <,>
<br> Odbor osiv a sadby
<br>
v oboru služby „42 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,v pracovním obvodu: Za opravnou 4/4 <,>
15006 Praha 5.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru dobu
neurčitou1.Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je říjen 2020 (nebo dle dohody) <.>
<br>
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 12.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
➢ Referát jetelovin,trav a olejnin – hodnocení porostů a vegetačních zkoušek <,>
<br> ➢ práce s pověřenými osobami – zaškolování,kontrola přehlížitelů <,>
<br> ➢ hodnocení kontrol pověřených osob <,>
<br> ➢ zaškolování inspektorů ÚKZÚZ ve spolupráci s odborem terénní inspekce <,>
<br> ➢ administrativní práce v oddělení související s odborným referátem <,>
<br> ➢ metodická práce tvorba metodických pokynů v rámci svěřených pravomocí <.>
<br> Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se může zúčastnit uchazeč,který:
1.splňuje základní předpoklady stanovené zákonem,tj.2:
<br> a) je státním občanem České republiky,občanem jiného členského státu Evropské unie nebo
občanem státu,který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25
odst.1 písm.a) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst.1 věta první zákona
dokládá příslušnými listinami,tj.průkazem totožnosti n...

Načteno

edesky.cz/d/4056949

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz