« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada – Hlavní pokusník, Zkušební stanice Lysice, Odbor provozní a zkušební (PDF, 244 KB) (PDF, 244 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada – Hlavní pokusník, Zkušební stanice Lysice, Odbor provozní a zkušební (PDF, 244 KB) (PDF, 244 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/2
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> Rada – Hlavní pokusník
Zkušební stanice Lysice <,>
<br> Odbor provozní a zkušební <.>
Č.j.: UKZUZ 138621/2020
Datum: 6.srpna 2020
<br>
Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> Rada – Hlavní pokusník
Zkušební stanice Lysice <,>
<br> Odbor provozní a zkušební <.>
<br>
<br> v oboru služby „42 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,s místem výkonu služby ZS Lysice <,>
Boskovická 450,679 71 Lysice.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním
poměru na dobu určitou,zástup za rodičovskou dovolenou do XXXXXX XXXX.Předpokládaným dnem
nástupu na služební místo je říjen 2020 (nebo dle dohody) <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 10.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
➢ Příprava podkladů pro zakládání a vedení pokusů <,>
➢ vykonávání technických prací při zakládání,ošetřování a sklizni pokusů <,>
➢ hodnocení příslušných pokusů a vedení záznamů <,>
➢ provádění odběrů vzorků za vegetace,po sklizni <,>
➢ vypracování zpráv o pokusech <,>
➢ dohled nad dodržováním metodických pokynů <,>
➢ vedení evidence a dohled nad užitím přípravků na ochranu rostlin <.>
<br> Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se může zúčastnit uchazeč,který:
<br>
1.splňuje základní předpoklady stanovené zákonem,tj.1:
<br>
a) je státním občanem České republiky,občanem jiného členského státu Evropské unie nebo
občanem státu,který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25
odst.1 písm.a) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst.1 věta první zákona
dokládá příslušnými listinami,tj.průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství.Při
podání ž...

Načteno

edesky.cz/d/4056948

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz