« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Rada/Odborný rada – Přírodovědný analytik-diagnostik - Oddělení zkoušení přípravků na ochranu rostlin, Národní referenční laboratoř (PDF, 253 KB) (PDF, 253 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Rada/Odborný rada – Přírodovědný analytik-diagnostik - Oddělení zkoušení přípravků na ochranu rostlin, Národní referenční laboratoř (PDF, 253 KB) (PDF, 253 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/2
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> Rada/Odborný rada – Přírodovědný analytik-diagnostik
Oddělení zkoušení přípravků na ochranu rostlin <,>
<br> Národní referenční laboratoř
Č.j.: UKZUZ 137746/2020
Datum: 5.srpna 2020
<br>
Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> Rada/Odborný rada – Přírodovědný analytik-diagnostik
Oddělení zkoušení přípravků na ochranu rostlin <,>
<br> Národní referenční laboratoř
<br>
v oboru služby „42 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,s místem výkonu služby: Zemědělská
1752/1a,61300 Brno.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na
dobu neurčitou1.Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je říjen 2020 (nebo dle dohody) <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 11.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
➢ Laboratorní kontrola chemického složení přípravků na ochranu rostlin zejména metodami
<br> TGA,DSC,FTIR,granulometrií,K.Fischerem,kapalinovou a plynovou chromatografií včetně
<br> MS detekce <.>
<br> ➢ Provádění náročných nerutinních laboratorních fyzikálně-chemických a technické zkoušek
<br> přípravků na ochranu rostlin (POR) <.>
<br> ➢ Samostatné vyhodnocování individuální laboratorní analýzy <.>
<br> ➢ Podíl na vývoji,ověřování a přípravě nových metodik pro laboratorní analýzy <.>
<br> ➢ Průběžně sleduje odbornou literaturu týkající se problematiky laboratorních analýz POR <,>
získané poznatky využívá pro návrh nových směrů rozvoje pracoviště <.>
<br> Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se může zúčastnit uchazeč,který:
<br>
1.splňuje základní předpoklady stanovené zákonem,tj.2:
<br>
a) je státním občanem České republiky,občanem jiného...

Načteno

edesky.cz/d/4056945

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz