« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/Odborný rada – Samostatný referent, Oddělení správní, Odbor osiv a sadby (PDF, 245 KB) (PDF, 245 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/Odborný rada – Samostatný referent, Oddělení správní, Odbor osiv a sadby (PDF, 245 KB) (PDF, 245 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/2
<br>
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> Rada/Odborný rada – Samostatný referent,Oddělení správní <,>
Odbor osiv a sadby
<br>
<br> Č.j.: UKZUZ 111263/2020
Datum: 19.června 2020
<br>
<br> Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> Rada/Odborný rada – Samostatný referent,Oddělení správní <,>
Odbor osiv a sadby
<br>
v oboru služby „42 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,místo výkonu služby: Za opravnou 4/4 <,>
15006 Praha 5.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru dobu
neurčitou1 <.>
Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1.září 2020 (nebo dle dohody) <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 11.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
➢ Agenda výjimek použití konvenčního osiva v ekologickém zemědělství – příjem a zpracování
<br> žádostí,vydávání dokladů,práce se spisovou službou <,>
<br> ➢ agenda kontrolních posudků – spolupráce s laboratoří,administrativní zpracování,evidence ve
<br> spisové službě <,>
<br> ➢ administrativní práce ve správním oddělení <,>
<br> ➢ metodická práce a tvorba metodických pokynů v rámci svěřených pravomocí <.>
<br> Výběrového řízení na výše uvedené služební místo se může zúčastnit uchazeč,který:
1.splňuje základní předpoklady stanovené zákonem,tj.2:
<br> a) je státním občanem České republiky,občanem jiného členského státu Evropské unie nebo
občanem státu,který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [§ 25
odst.1 písm.a) zákona]; Splnění tohoto předpokladu se podle § 26 odst.1 věta první zákona
dokládá příslušnými listinami,tj.průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství.Při
podání žádosti lze podle § 26 odst.2 zák...

Načteno

edesky.cz/d/3961393

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz