« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/Odborný rada – Inspektor specialista, Oddělení trvalých kultur, Odbor osiv a sadby (PDF, 298 KB) (PDF, 298 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/Odborný rada – Inspektor specialista, Oddělení trvalých kultur, Odbor osiv a sadby (PDF, 298 KB) (PDF, 298 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/3
<br>
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> Rada/Odborný rada – Inspektor specialista <,>
Oddělení trvalých kultur <,>
<br> Odbor osiv a sadby <.>
<br>
Č.j.: UKZUZ 102757/2020
Datum: 8.června 2020
<br>
<br> Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> Rada/Odborný rada – Inspektor specialista <,>
Oddělení trvalých kultur <,>
<br> Odbor osiv a sadby <.>
<br>
v oboru služby „42 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“.Místem výkonu práce je Hradec Králové
nebo Jičín <.>
Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou1 <.>
Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1.srpen 2020 (nebo dle dohody) <.>
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 11.platové třídy <.>
<br>
Popis základních činností:
<br>  Kontroluje rozmnožovací materiál chmele,révy,ovocných rodů a druhů a okrasných rostlin při
uvádění do oběhu včetně kontroly jeho označování a posuzování průvodních dokladů a činí
opatření v případě,nesplňuje-li rozmnožovací materiál při uvádění do oběhu podmínky stanovené
příslušným právním předpisem <.>
<br>  Posuzuje žádosti o uznání množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu a oznámení o
rozsahu výroby konformního rozmnožovacího materiálu vyjmenovaných druhů včetně posouzení
souhlasu držitele šlechtitelských práv k rozmnožování právně chráněných odrůd podle příslušných
právních předpisů <.>
<br>  Provádí uznávací řízení množitelských porostů a rozmnožovacího materiálu u chmele,révy a
ovocných rodů a druhů včetně vydávání uznávacích listů nebo rozhodnutí o neuznání a kontroluje
konformní rozmnožovací materiál ovocných rodů a druhů při výrobě.V případě potřeby vzorkuje
rozmnožovací materiá...

Načteno

edesky.cz/d/3931056

Meta

Nabídka zaměstnání  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz