« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/Odborný rada – specialista POR, Oddělení fyzikálních a chemických vlastností, Odbor přípravků na ochranu rostlin (PDF, 295 KB) (PDF, 295 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/Odborný rada – specialista POR, Oddělení fyzikálních a chemických vlastností, Odbor přípravků na ochranu rostlin (PDF, 295 KB) (PDF, 295 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/2
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> Rada/Odborný rada – specialista POR <,>
Oddělení fyzikálních a chemických vlastností <,>
<br> Odbor přípravků na ochranu rostlin <.>
Č.j.: UKZUZ 090238/2020
Datum: 20.května 2020
<br>
Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> Rada/Odborný rada – specialista POR <,>
Oddělení fyzikálních a chemických vlastností <,>
<br> Odbor přípravků na ochranu rostlin <.>
<br>
v oboru služby „42 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,s místem výkonu služby: Zemědělská
1752/1a,61300 Brno.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na
dobu neurčitou1.Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1.červenec 2020 (nebo dle
dohody) <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 11.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
<br>  Posuzování chemických a fyzikálních vlastností účinných látek a přípravků na ochranu rostlin <.>
 Posuzování metod pro analytické stanovení kvalitativního i kvantitativního složení přípravků na
<br> ochranu rostlin a jejich účinných látek <.>
 Vypracování zpráv o hodnocení přípravků na ochranu rostlin a účinných látek v českém i
<br> anglickém jazyce <.>
 Práce s databázovým systémem a kancelářským SW (MS OFFICE) <.>
 Účast na jednáních a pracovních cestách v ČR i v zahraničí <.>
 Komunikace s žadateli o povolení přípravků na ochranu rostlin a zástupci úřadů ostatních
<br> členských zemí EU <.>
 Znalost anglického jazyka se požaduje na komunikační úrovni slovem i písmem <.>
 Zkušenost s prací v analytické laboratoři a s vyhodnocováním výsledků instrumentálních
<br> analytických metod výhodou <.>
<br> Výběrového řízení na výše uvedené služebn...

Načteno

edesky.cz/d/3876195

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz