« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/Odborný rada – Přírodovědný analytik – diagnostik, Oddělení analýz půd, Odbor NRL Opava (PDF, 289 KB) (PDF, 289 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Rada/Odborný rada – Přírodovědný analytik – diagnostik, Oddělení analýz půd, Odbor NRL Opava (PDF, 289 KB) (PDF, 289 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/3
<br>
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
Rada/Odborný rada – Přírodovědný analytik – diagnostik <,>
<br> Oddělení analýz půd <,>
Odbor NRL Opava
<br> Č.j.: UKZUZ 090198/2020
Datum: 20.května 2020
<br>
<br> Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> Rada/Odborný rada – Přírodovědný analytik – diagnostik <,>
Oddělení analýz půd <,>
<br> Odbor NRL Opava
<br>
v oboru služby „42 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,v pracovním obvodu: Jaselská 552/16 <,>
Opava,746 23.Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru dobu
neurčitou1 <.>
Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1.červenec 2020 (nebo dle dohody) <.>
<br> Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 11.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
<br>  Úprava vzorků,příprava mineralizátů a extraktů rostlinného materiálu,krmiv,půd,sedimentů a
kalů <.>
<br>  Měření prvků ve vzorcích půd,rostlin,krmiv a podobných materiálů s použitím instrumentální
techniky (atomová absorpční/emisní plamenová spektrometrie,optická emisní spektrometrie v
indukčně vázaném plazmatu,spektrofotometrie,analyzátor rtuti a další) <.>
<br>  Provádění a vyhodnocování individuálních laboratorních analýz při použití speciálních
instrumentálních metod analytické chemie <.>
<br>  Provádění ověřování správné funkce laboratorních přístrojů a zařízení,jejich zavádění do
provozu,nastavování a naprogramování včetně diagnostiky běžných závad a kontroly kvality
procesu <.>
<br>  Práce se softwarovým vybavením NRL ÚKZÚZ: LIMS,Effivalidation,řídící a vyhodnocovací
programy přístrojů <.>
<br>  Vývoj,validace,příprava a aplikace metod pro laboratorní analýzy <.>
 Zpracovávání jedno...

Načteno

edesky.cz/d/3876194

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz