« Najít podobné dokumenty

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný rada – vedoucí Oddělení FI Praha Ruzyně, Odbor dovozu a vývozu (PDF, 353 KB) (PDF, 353 KB)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo - Odborný rada – vedoucí Oddělení FI Praha Ruzyně, Odbor dovozu a vývozu (PDF, 353 KB) (PDF, 353 KB)
Hroznová 2 www.ukzuz.cz IČO: 00020338
656 06 Brno ID DS: ugbaiq7 DIČ: CZ00020338
<br> 1/5
<br>
<br> Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX – vedoucí Oddělení FI Praha RuzyněX <,>
Odbor dovozu a vývozu
<br>
<br> Č.j.: UKZUZ 083876/2020
Datum: 12.května 2020
<br>
<br> Vedoucí služebního úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského jako služební
orgán příslušný podle § 10 odst.1 písm.f) zákona č.234/2014 Sb <.>,o státní službě (dále jen „zákon“) <,>
vyhlašuje výběrové řízení na služební místo
<br> XXXXXXX XXXX – vedoucí Oddělení FI Praha Ruzyně <,>
Odbor dovozu a vývozu
<br>
v oboru služby „42 – Zemědělství a rostlinolékařská péče“,s místem výkonu služby Praha <.>
<br> Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru dobu neurčitou2 <.>
Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1.července 2020 (nebo dle dohody) <.>
Služební místo je zařazeno podle Přílohy č.1 k zákonu do 12.platové třídy <.>
<br> Popis základních činností:
 Provádění dovozní rostlinolékařské kontroly ve vstupním místě a ve schválených místech určení <,>
<br> včetně kontrol dřevěného obalového materiálu <,>
<br>  registraci dovozců a vývozců <,>
<br>  vedení správních řízení a příprava podkladů pro uložení pokut <,>
<br>  výběr správních poplatků <,>
<br>  komunikaci s SZPI a ČIŽP v otázkách dovozu zásilek (kvalita,CITES) <,>
<br>  vývozní rostlinolékařské šetření a vydávání příslušných dokladů,včetně pre-export certificate <,>
<br>  základní diagnostiku škodlivých organismů a odběr vzorků <,>
<br>  vedení podřízených pracovníků <,>
<br>  komunikaci se zahraničními rostlinolékařskými službami <,>
<br>  koordinaci činnosti oddělení a plánování služeb <,>
<br>  komunikaci s provozovatelem letiště na úseku předkládání zásilek a bezpečnosti provozu <,>
<br>  podávání informací a prezentaci oddělení <,>
<br>  zpracování plánů kontrol,metodických pokynů,instrukcí a hodnocení zaměstnanců <,>
<br>  návrhy na změny IT...

Načteno

edesky.cz/d/3851687

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz