« Najít podobné dokumenty

Obec Smilkov - Informace starostky

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smilkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Votice 2
Město Votice
Městský úřad - Oddělení kancelář starosty
Komenského náměstí 700
259 17 Votice
*MVOTX00AFDZQ*
MVOTX00AFDZQ
<br>
<br>
Vaše č.j./Ze dne Č.j.: Spis.zn.: Vyřizuje/linka Votice
9784/2020/S- Jitka Maršíčková/317830111 17.03.2020
<br>
Vážené kolegyně,vážení kolegové <,>
<br> zdravím Vás v této složité době způsobené  šířením viru Covid 19 v České republice.Snažím se Vám poskytnout veškeré informace,které Vám zřejmě přeposílá i Krajský úřad Středočeského kraje,kdy vláda České republiky vyhlásila nouzový stav a karantény.Prakticky žádné informace navíc mimo těchto od ústředních orgánů státní správy nemám.Jakékoli informace,které ORP obdrží,Vám přeposílám a některé uvedu v tomto krátkém dopisu <.>
<br> Za prvé podle informace Krajské hygienické stanice není znám žádný případ pozitivně nakažené osoby na území okresu Benešov.Jsme domluveni s Krajskou hygienickou stanicí,že jakmile by se nějaký případ objevil,bude nás informovat a já následně Vás <.>
<br> Za druhé město Votice zřídilo linku pomoci seniorům,která funguje každý den od 8:00 – 14:00 hod.Doba jejího fungování bude v případě potřeby upravena.Na této XXXXX si můžou senioři z celého ORP Votice objednat základní potraviny,drogerii a léky.Tato linka by měla sloužit nejen pro občany starší 70 let,jak nám určuje vládní nařízení,ale i pro ostatní seniory,kteří pomoc potřebují a nemohou si ji zajistit prostřednictvím rodinných příslušníků či známých.Měla by sloužit i pro občany se zdravotním znevýhodněním.Informační leták Vám zasíláme v příloze.V současné době jej necháváme vytisknout a budete si ho moci v dostatečném počtu vyzvednout na MěÚ Votice,nebo Vám jej po dohodě v patřičném počtu doručíme.Pokud si pomoc zajistíte,prosíme o kontakt,který bychom na naší lince předávali <.>
<br> Věřím,že v této situaci vše dobře zvládneme a v případě potřeby se na mě můžete obrátit <.>
<br> Hodně sil a zdraví
<br> Vám přeje
<br> XXXX XXXXXX
starosta města Votic
v.r <.>
<br>
_______________________________________________...
Starostka 4
Abychom co nejvíce zamezili šíření nákazy je obec Smilkov
připravena koordinovat a zajišťovat potřeby nejvíce ohrožených osob <.>
<br> Připojujeme se k doporučení vlády a nabízíme pomoc se zajištěním základních životních potřeb osob v obci <.>
Potřebujete-li základní potraviny,volejte provozovateli smilkovského obchodu
- XXXXXX XXXXXXXX na tel.č.XXX XXX XXX a on zajistí donášku nákupu až k Vám domů <.>
<br> Potřebujete-li zajistit nákup léků atd.nebo odvézt k lékaři,zavolejte starostce obce na tel.725 021 694 a pokusím se vše zařídit a zajistit <.>
<br>
Doporučujeme nosit na veřejnosti obličejové roušky a při nákupech používat ochranné rukavice <.>
<br> Dodržujte minimálně dvoumetrové odstupy mezi jednotlivými osobami <.>
<br> Upozorňujeme všechny občany,aby důsledně dodržovali vládní opatření a zdržovali se na veřejnosti pouze po nezbytnou dobu <.>
Obec Smilkov
Seniori 1
Vláda doporučuje
<br> osobám starším 70 let
<br> nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí
<br> s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení
za účelem zajištění
neodkladné! zdravotní péče
linka-pro-seniory 3b
MESTO VOTICE OD 16.BfiEZNA spouéTi
<br> {I' LINKU POMOCI SENIORUM
<br> A ZDRAVOTNE ZN EWHODNENYM
OBéANUM V§ECH OBci ORP VOTICE
<br> volejte: 317 830 112
<br> je uréena pro osoby,které nemajl' moinost zabezpeéit si zékladni
potraviny a léky
<br> kontaktovat nés mL'JZete v dobé Cd 8 -14 hodin kromé vikendu
<br> zprostfedkujeme Vém nékup potravin v prodejné FLOP ve Voticich
(maximélné 10 poloiek)
<br> zajistime Vém dovoz lékfl
<br> XXXX si pfipravte nékupni taéku,seznam potravin.lékl] <,>
zékladnl’ drogerie a penize.obélku pl’ipravime
<br>
<br> zavolejte ném na uvedené telefonni (:islo,sdélte Vaéejméno,adresu
jeden den u nés provedete objednévku.druhy den Vémji dovezeme
<br> dovéikovou sluibu zajiét’uje Charita Stary Knin.poboéka Votice <,>
tel: 737 071 699 nebo premekpetrak@email.cz a daléi dobrovolnici
povéFenI’ méstem Votice
Linka MR 3a
Město Votice zřídilo linku pomoci seniorům <,>
která funguje každý den od 8:00 – 14:00 hod <.>
Na této XXXXX si můžou senioři z celého ORP Votice objednat základní potraviny,drogerii a léky <.>
<br> Tato linka by měla sloužit nejen pro občany starší 70 let,ale i pro ostatní seniory,kteří pomoc potřebují a nemohou si ji zajistit prostřednictvím rodinných příslušníků či známých <.>
Měla by sloužit i pro občany se zdravotním znevýhodněním <.>

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smilkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz