« Najít podobné dokumenty

Obec Smilkov - Záměry prodej a pronájem

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smilkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

4 záměr pronájmu pozemku 62_6 2020.pdf
OBEC SMILKOV
<br> OBECNÍ ÚŘAD SMILKOV,SMILKOV 46
<br> 257 90 Smilkov,tel.317812169,739303698 IČO: 00232688
<br> ZÁMĚR PRONÁJMU POZEMKU
<br> Obec Smilkov zveřejňuje podle 939 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,záměr pronájmu části pozemku par.č.62/6 ostatní komunikace dle přiložené grafické přílohy o celkové výměře 215 m2 <.>
<br> Tento pozemek je zapsán na LV č.10001 pro obec Smilkov a katastrální území Smilkov u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,katastrální pracoviště Benešov <.>
<br> Nájemné je ve výši 10 Kč/mZ/ročně.Tento záměr byl schválen zastupitelstvem obce Smilkov na zasedání č.2/2020 konaném dne
<br> 11.5.2020.K uvedenému záměru je možné se vyjádřit na obecním úřadě ve Smilkově do 4.6.2020 <.>
<br> V rafícké říloze 'e značená část ozemku písmenem „A" určenák roná'mu.vy
<br> Ve Smilkově dne 20.5.2020 Za obec Smilkov: XXXXXX XXXXXXXXXX,starostka obce Smilkov
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 21.5.2020 Sejmuto z úřední desky dne: 4.6.2020
2 zamer prodeje pozemku 778_1 k.ú. Kouty.pdf
OBEC SMILKOV
<br> OBECNÍ ÚŘAD SMILKOV,SMILKOV 46 257 90 Smilkov,tel.317812169,739303698 IČO: 00232688
<br> ZÁMĚR PRODEJE POZEMKU
<br> V souladu s ustanovením & 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,zveřejňuje obec Smilkov po dobu 15-ti dnů záměr prodeje pozemku 778/1 v k.ú.Kouty zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Benešov,LV 10001 jako ostatní komunikace <.>
<br> Cena pozemku: 250 Kč/m2 <.>
<br> V grafické příloze je vyznačená část pozemku písmenem „b" určená k prodeji <.>
<br> \ \\,<,> “ ť \\ > _ JA „\ / \\ C \ ' _,4/ \\ \ »" A \\\.:?.\\ _ „„ / /5;;.\\ Va.—Í \š\"(;\©j _ \ <,<,> '\J \\ \ / \.*: \z/ \ \ \ \\ \„ \ /
<br> Vyhlášení záměru prodeje bylo schváleno zastupitelstvem obce Smilkov dne 11.5.2020,zájemce o koupi pozemku uhradí kromě ceny pozemku,geodetické zaměření i poplatek za vklad do katastru nemovitostí <.>
<br> Občané se k navrženému záměru prodeje mohou vyjádřit do 15 dnů od jeho vyvěšení na úřední desce.K uvedenému záměru je možné se vyjádřit na obecním úřadě ve Smilkově do 4.6.2020 <.>
<br> Ve Smilkově dne 20.5.2020 Za obec Smilkov: XXXXXX XXXXXXXXXX,starostka obce Smilkov
<br> Vyvěšeno dne: XX.5.2020 Svěšeno dne: 4.6.2020

Načteno

edesky.cz/d/3879546

Meta

Pronájem   Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smilkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz