« Najít podobné dokumenty

Obec Smilkov - Usnesení č.6/2019 OÚ Smilkov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smilkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výsledky projednání 6_2019
ANONYMIZOVÁNO
<br> Výsledky projednání 6/2019
<br> z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Smilkov konaného dne:
<br> 13.12.2019 od 17.00 v zasedací místnosti OÚ Smilkov
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje:
<br> >
<br> \,'
<br> V
<br> X/
<br> \1/
<br> \;!
<br> program zasedání č.6/19; ověřovatele zápisu lng.Zuzanu Bukovskou a Ing.Pavla Fulína;
<br> Zastupitelstvo obce Smilkov schvaluje rozpočtové opatření č.6/2019.Rozpočtové opatřeníje přílohou zápisu zasedání;
<br> rozpočet obce Smilkov pro rok 2020.Rozpočet je navržen jako vyrovnaný,zastupitelstvo schvaluje jako závazný ukazatel rozpočtu paragrafové znění.Dále schvaluje,že mzdové náklady za prosinec 2019 budou rozpočtovým výdajem roku 2020;
<br> návrh střednědobého výhledu na rok 2021 a 2022;
<br> poskytnutí dotace spolku ZO ČSV Heřmaničky ve výši 2.000 Kč na nákup léčiv pro ošetření včelstev a pověřuje uzavřením veřejnoprávní smlouvy starostku obce;
<br> poskytnutí dotace spolku MS ŽĚÁR Smilkov ve výši 4.000 Kč na pořádání tradičního plesu a pověřuje uzavřením veřejnoprávní smlouvy starostku obce;
<br> poskytnutí příspěvku na provoz organizace OCHRANA FAUNY ČR 2.000 Kč a pověřuje uzavřením veřejnoprávní smlouvy starostku obce;
<br> Dodatek č.1/2020 ke smlouvě s firmou COMPAG Votice,s.r.o.Uzavřením tohoto dodatku pověřuje zastupitelstvo starostku obce;
<br> obecně závaznou vyhlášku obce Smilkov č.1/2019,o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů;
<br> obecně závaznou vyhlášku obce Smilkov č.2/2019 o místním poplatku ze psů;
<br> obecně závaznou vyhlášku obce Smilkov č.3/2019 o stanovení systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Smilkov;
<br> Veřejnoprávní smlouvu s Městem Votice k zajišťování činnosti podle zákona č.58/1991 Sb <.>,o organizaci a provádění sociálního zabezpečení a pověřuje starostku podepsáním smlouvy;
<br> tyto XXXX ke změně...
Zápis 6_2019 web
Zápis číslo: 6/19 z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Smilkov konaného dne: 13.12.2019 od 17.00 v zasedací místnosti OÚ Smilkov
<br> Přítomní zastupitelé: XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXX.XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX lng.XXXXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXX Zuzana lng <.>
<br> Nepřítomní zastupitelé: lng.Zuzana Bukovská pmornná od 17:10 hodin od bodu č.3 Účast občanů:
<br> Ověřovatelé zápisu: lng.Bukovská Zuzana,lng.XXXXX XXXXX
<br> Zapsala: XXX XXXXXXXX
<br> Program: X.Zahájení X.Schválení programu zasedání (dva nové body) 3.Schválení ověřovatelů zápisu 4.Určení zapisovatele 5.Kontrola usnesení č.1/2019,č.2/2019,č.3/2019,č.4/2019 a č.S/2019 6.Schválení rozpočtového opatření (26/2019 7.Schválení rozpočtu obce Smilkov 2020 8.Schválení střednědobého výhledu na období 2021 a 2022 9.Schválení žádostí o příspěvek na podporu spolků 10.Schválení Dodatku č.I/2020 ke smlouvě s firmou COMPAG Votice,s.r.o.11.Schválení obecní vyhlášky č.1/2019 12.Schválení obecni vyhlášky č.2/2019 13.Schválení obecní vyhlášky č.3/2019
<br> 14.Schválení veřejnoprávní smlouvy s městem Votice
<br> 15.Plán zimní údržby 16.Informace k budoucím akcím v obci Smilkov
<br>.LAN-DAY Smilkov 2019 27.12.2019.Ples MS žňÁR Smilkov 11.1.2020.BENDY — HOKEJ 4.1.2020
<br> 17.Informace obecné: - Bezpečnostní informace 9,10,11/2019 18.Změna územního plánu č.3 19.Ceník na pronájem obecních prostor a ceník na zapůjčení vybavení 20.Dotace ze Středočeského Fondu obnovy venkova 21.Diskuze
<br> 22.Ukončení programu
<br> Zápis jednání:
<br> 1.Zasedání zahájila v 17.00 hodin starostka XXXX XXXXXX XXXXXXXXXX a přivítala přítomné.Starostka obce konstatovala,že zasedání bylo řádně svoláno,informace podle 5 93 odst.1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Smilkov zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní,a to od 2.12.2019 do 13.12.2019,současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce <.>
<br> Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha 1) k...

Načteno

edesky.cz/d/3505829

Meta

Pronájem   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Územní plánování   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smilkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz