« Najít podobné dokumenty

Obec Smilkov - Vyhláška - poplatek ze psů 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smilkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vyhláška - poplatek ze psů 2020
OBEC SMILKOV Zastupitelstvo obce Smilkov
<br> Obecně závazná vyhláška obce Smilkov č.2/2019 o místním poplatku ze psů
<br> Zastupitelstvo obce Smllkov se na svém zasedání dne 13.12.2019 usnesením č.6 usneslo vydat na základě 5 14 zákona č.565/1990 Sb.<.> o místních poplatcích.ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích").a vsouladu s 5 10 písm.d) a 5 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení).ve znění pozdějších předpisů.tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen.tato vyhláškám <.>
<br> (1) (2)
<br> (1)
<br> (2)
<br> (1)
<br> (2) (3)
<br> Čl.1 Úvodní ustanovení Obec Smílkov touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).Správcem poplatku je obecní úřad Smikov.'
<br> Čl.2 Poplatník a předmět poplatku Poplatek ze psů platí držitel psa.Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba,která je přihlášena nebo má sídlo na území České republiky (dále jen,<.> poplatnílť).2 Poplatek ze psů se platí ze psu starších 3 měsíců.3
<br> Čl.3 Ohlašovací povinnost
<br> Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinností do 15 dnů ode dne.kdy se pes stal starším tří měsíců,nebo ode dne.kdy nabyl psa staršího tří měsíců,Ve lhůtě 15 dnů je povinen ohlásit také zánik své poplatkové povinností (např.úhyn psa.jeho ztrátu,darování nebo prodej)
<br> Povinnost ohlásit drženi psa má i osoba,která je od poplatku osvobozena.V ohlášení poplatník uvede4
<br> a) jméno,popřípadě jména.a příjmení nebo název,obecný identifikátor.byl-lí přidělen.misto pobytu nebo sídlo.sídlo podnikatele.popřípadě další adresu pro doručování;
<br> _915odst 1 zakonaomíwlchpoplatcidi “520dst 1akonaomísmlchpoplatclch
<br> * 5 2 odst.2 zákona o místních poplatcích
<br> ' & 14a odst 2 zákona o místních poplatcich
<br> (4)
<br> (5)
<br> (1)
<br> (2)
<br> h)
<br> právnická osoba uvede tež osoby.které jsou jejim jmenem oprávněny jednat v poplatkových věcech <.>
<br> b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb.včetně pos...

Načteno

edesky.cz/d/3505826


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smilkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz