« Najít podobné dokumenty

Obec Smilkov - Rozpočtové opatření 6/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smilkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření 6/2019
Žádám tímto zastupitelstvo Obce Smilkov o projednání a schválení tohoto
<br> rozpočtové příjmy
<br> Rozpočtové opatření c.6
<br> rozpočtového opatření
<br> UZ paragraf položka popis
<br> 2310 2310 3314 3722 6171
<br> rozpočtové výdaje 2310 2310 2310 3314 3399 3612 3612 3612 3631 3631 3639 3721 3722 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
<br> 1112 Daň z příj.fyz.os.z XXX.výd.č <.>
<br> XXXX Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn <.>
<br> 1121 Daň z příjmu právnických osob
<br> 1381 Loterie
<br> 1511 Daň z nemovitých věcí
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb - voda
<br> 2324 Přij.nekapit.příspěvky a náhrady - podzemní voda 2111 Příjmy z poskytování služeb - knihovna
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb- odpady
<br> 2131 Příjmy z pronájmu pozemků
<br> celkem
<br> 5169 Nákup ostatních služeb - voda 5171 Opravy a udržování- voda
<br> 5173 Cestovné — voda
<br> 5136 Knihy - knihovna
<br> 5175 Pohoštění- kultura
<br> 5139 Nákup materiálu - byty
<br> 5169 Nákup služeb - byty
<br> 5171 Opravy a udržování- byty
<br> 5154 Elektrická energie - V0
<br> 5171 Opravy a udržování- V0
<br> 5169 Nákup služeb - pozemky
<br> 5169 Nákup služeb - nebezpečné odpady 5169 Nákup služeb - komunální odpady 5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru 5031 Pov.pojistné na soc.zabezpečení 5136 Knihy,tisk - místní správa
<br> 5137 DHDM - místní správa
<br> 5139 Nákup materiálu - místní správa 5167 Školení a vzdělávání- místní správa 5169 Nákup ostatních služeb - místní správa 5175 pohoštění — místní správa
<br> celkem
<br> Ve Smilkově dne: 13.12.2019
<br> „na
<br> / <.>
<br> /
<br> částka
<br> 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 100 000,00 Kč 5 000,00 KČ 50 000,00 Kč 10 000,00 Kč 11 000,00 Kč 200,00 KČ
<br> 7 000,00 Kč
<br> 8 000,00 Kč
<br> 211 200,00 Kč
<br> 2 000,00 KČ 58 000,00 Kč 800,00 Kč 100,00 KČ
<br> 12 500,00 KČ 5 000,00 Kč 10 100,00 KČ 54 000,00 Kč 11 000,00 KČ -40 400,00 KČ -24 100,00 Kč 6 500,00 Kč 17 000,00 Kč 7 000,00 KČ 2 000,00 Kč 1 700,00 Kč 4 000,00 KČ 20 000,00 Kč 3 000,00 Kč 56 000,00 KČ 5 000,00 Kč...

Načteno

edesky.cz/d/3502007

Meta

Rozpočet   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smilkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz