« Najít podobné dokumenty

Obec Smilkov - Usnesení č.6/2019 OÚ Smilkov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smilkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení č.6/2019 OÚ Smilkov
ANONYMIZOVÁNO
<br> Výsledky projednání 6/2019
z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Smilkov konaného dne:
13.12.2019 od 17.00 v zasedací místnosti OÚ Smilkov
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje:
· program zasedání č.6/19;
· ověřovatele zápisu Ing.Zuzanu Bukovskou a Ing.Pavla Fulína;
· Zastupitelstvo obce Smilkov schvaluje rozpočtové opatření č.6/2019.Rozpočtové opatření je přílohou zápisu zasedání;
· rozpočet obce Smilkov pro rok 2020.Rozpočet je navržen jako vyrovnaný,zastupitelstvo schvaluje jako závazný ukazatel rozpočtu paragrafové znění.Dále schvaluje,že mzdové náklady za prosinec 2019 budou rozpočtovým výdajem roku 2020;
· návrh střednědobého výhledu na rok 2021 a 2022;
· poskytnutí dotace spolku ZO ČSV Heřmaničky ve výši 2.000 Kč na nákup léčiv pro ošetření včelstev a pověřuje uzavřením veřejnoprávní smlouvy starostku obce;
· poskytnutí dotace spolku MS ŽĎÁR Smilkov ve výši 4.000 Kč na pořádání tradičního plesu a pověřuje uzavřením veřejnoprávní smlouvy starostku obce;
· poskytnutí příspěvku na provoz organizace OCHRANA FAUNY ČR 2.000 Kč a pověřuje uzavřením veřejnoprávní smlouvy starostku obce;
· Dodatek č.1/2020 ke smlouvě s firmou COMPAG Votice,s.r.o.Uzavřením tohoto dodatku pověřuje zastupitelstvo starostku obce;
· obecně závazná vyhláška obce Smilkov č.1/2019,o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů;
· obecně závazná vyhláška obce Smilkov č.2/2019 o místním poplatku ze psů;
· obecně závazná vyhláška obce Smilkov č.3/2019 o stanovení systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Smilkov;
· Veřejnoprávní smlouvu s Městem Votice k zajišťování činnosti podle zákona č.58/1991 Sb <.>,o organizaci a provádění sociálního zabezpečení a pověřuje starostku podepsáním smlouvy;
· tyto XXXX ke změně č.X ÚP Smilkov:
X.pořízení změny č.3 územního plánu Smilkov;
1.obsah změny č.3 územního plánu Smi...

Načteno

edesky.cz/d/3502006

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smilkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz