« Najít podobné dokumenty

Obec Smilkov - Katastrální úřad - revize údajů Kouty

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smilkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Katastrální úřad - revize údajů Kouty
Katastrální úřad pro Středočeský kraj,Katastrální pracoviště Benešov
Tyršova 1902,256 16 Benešov
<br> tel.: 317716450,fax: 317723671,e-mail: kp.benesov@cuzk.cz,ID XXX.schránky: kXpiejs
<br>
<br>
<br> Číslo jednací: Vyřizuje / linka: Dne:
RO-2/2019 -201 XXXXXXX XXXXXXX / XXX XXX XXX XX.XX.XXXX
<br>
<br>
Katastrální úřad pro Středočeský kraj,Katastrální pracoviště Benešov (dále jen „katastrální
<br> úřad“) v souladu s ustanovením § 35 zákona č.256/2013 Sb <.>,o katastru nemovitostí (katastrální
<br> zákon) provádí revizi obsahu katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu (dále jen
<br> „revize“).Činnosti katastrálního úřadu při revizi jsou upraveny v § 43 vyhlášky č.357/2013 Sb.<,>
<br> o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška),ve znění pozdějších předpisů <.>
<br>
<br> Katastrální úřad na základě šetření v terénu a projednání s dotčenými orgány veřejné moci zjistil
<br> některé nesoulady u nemovitostí v katastrálním území Kouty u Smilkova.Výsledky šetření
<br> jsou zaznamenány v přílohách protokolu o revizi,kde jsou jednotlivé nesoulady popsány <.>
<br> Na základě výše uvedeného vás jako vlastníka nemovitosti/nemovitostí zveme k seznámení se
<br> s výsledky šetření a k projednání těchto zjištěných nesouladů a to
<br>
<br> v pondělí 20.ledna 8:00 - 12:00 a 13:00 – 16:00
<br> které se uskuteční v budově Obecního úřadu Smilkov čp.46,257 89 Smilkov
<br>
<br> Na místě budou přítomni pracovníci katastrálního úřadu,kteří jednotlivé nesoulady s vlastníky
<br> projednají a domluví způsob odstranění nesouladů.S sebou si vezměte doklad k ověření
<br> totožnosti.K projednání nesouladů můžete rovněž zplnomocnit další osobu (plnou moc přineste
<br> s sebou) <.>
<br> Nesoulady bude možné projednat i ve středu 22.ledna a ve čtvrtek 23.ledna 2020 a to od
<br> 8:00 do 11:00 a od 12:00 do 15:30 přímo na Katastrálním pracovišti v Benešově – 3.patro <,>
<br> kancelář č.311 <.>
<br> Pokud se vám ani jeden z uvedených termínů nehodí,je možné po telefonické domluvě sjednat
<br>...

Načteno

edesky.cz/d/3480237

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smilkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz