« Najít podobné dokumenty

Obec Smilkov - Mikroregion Voticko

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smilkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Vykaz pro hodnoceni plneni rozpoctu 11-2019
Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 30.11.2019
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Dobrovolný svazke obcí Mikroregion Voticko
Komenského náměstí 700
259 01 Votice
<br> =============================================================================================================================
I.Rozpočtové příjmy
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 1 2 3
=============================================================================================================================
0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 1 996 000,00 2 628 000,00 2 107 202,88 105,6 80,2
0000 4121 Neinv.přijaté transf.od obcí 717 150,00 717 150,00 717 144,00 100,0 100,0
0000 4222 Invest.přijaté transf.od krajů 700 000,00 700 000,00 100,0
3639 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 500 000,00 500 000,00 285 115,00 57,0 57,0
3639 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 632 000,00
3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n.1 132 000,00 500 000,00 285 115,00 25,2 57,0
3900 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 991 000,00 1 031 000,00 1 029 259,00 103,9 99,8
3900 Ost.činn.souv.se služ.pro obyv 991 000,00 1 031 000,00 1 029 259,00 103,9 99,8
6310 2141 Příjmy z úroků (část) 500,00 1 200,00 850,67 170,1 70,9
6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 500,00 1 200,00 850,67 170,1 70,9
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 2 107 202,88
6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov.2 107 202,88
<br> P ř í j m y c e l k e m 4 836 650,00 5 577 350,00 6 946 774,43 143,6 124,6
<br> ================================================================...
Strednedoby vyhled rozpoctu.xls
)c)Y
<.> 9 <,>
<br> (9
N§N
bo
<br> š
<br> (Jo
oo
to
tť
<br> o
o^
oo
lf)
Ý
<br> ooo
o
o_o
<br> O
o_o
<br> q)
o_o
<br> (\(\§(\
Ro
<br> š
<br> c{-i:
<br> Ý
<br> o
o^
oo
l.c)
<br> Ý
<br> o
O_
oO
lí)
Ý
<br> oO
o
<br> o
o^o
<br> o
o"
o
<br> (_)
o^
o
<br> (\§(\
Bo
<br> N
Ý <.>
<br> (o
<br> o
o^
oolo
Ý
<br> o
o_
oo
l\
Ý
<br> o
o_
oo§l
<br> I
<br> o
o_o
<br> o
o_o
<br> o
O_
o
<br> o(\§(\
Eo
<br> o
o_
oo
F-
<br> o)r
ÝÝ|-
Ý
<br> l\
\
N
Cf)
@
lí)
<br> @
<,> o^
<br> @
@o
<br> I
<br> CJo
o
<br> q)
o^
o
<br> oo
o
<br> §
ť
<br> lí
T,o)L
oo
ct
<br> o
tr
<br> )c)
tr
(ú
<br> E
(§
<br> o
<br> )c)
o
<br> r§
)(.j)
<br> o
o-
<br> Eo
-ř6o
E
<br> )L
o-
<br> Eo
-Y
oo
o
G <,>
E <,>
l}
<br> G
o
c
<br> )c)
o
<br> t§
<,> (j
o
ct
o
-ct
"=
(E
t,\>
(§
<br> oJ
<br> E
)lr
o <.>
o
1 <,>
G
(r)
<br> -YN
(E
<br> r(lt
N
<br> o
\>\
ct
o
T,o
<br> o
T <,>
<br> š
§
cL
o
<br> r(t)
<br> tro
N
GL
<br> :)
<br> -YN
G
<br> t§
N
\o
§t
ot <,>
o
<br> o
o
<br> lÉ
t§
<br> E,o
o
o <.>
\o
-oo
! <,>
o
<br> o
o
<br> *§,=§
<,> §ř
§,9
<br> §€Ěar)N6P
<br> Ý
+
c9
+
N
+
<br> (§p
)l-F
<br> (o
+
to
(úp
F
<br> ÝN
@
<br>.oco
)c)
_oo
f,o
€gto
(')§l
NNorc! ocjIr
O11SčN,(D
(§=.ob
(§a
í_ o_
==oc9t
F; <,>
=oc -\l.6€
-oó€>,P5
EEóp
rešoj
(§ž-
R,qRO+aN
N lrJ \-
<br> Ě*Pq9P
t- až
<br> =P*,8p=
sž 89 ĚpJ-o aSocio a;.(§ )o
Lo(§
lí-o c
X0,0)_}é -
EBE
O(/)t1o-c ó;c o6
O_)() C
<br> 5l*rI)ol
olol
Nl
ol
1-1
<br> El
ol
<br> -l_cl.j
>l
<.> >l
<.> cll
ol
T,l
)ol
trl
T,l
ol)Ll
<br> +rI
Crl
<br> Oo
-YÝo@
6E
F
-.9,9
CD.a
E.§96.ř>
\- Cr)
tRoď
-YPo,<.> Ntr
§,Fo;
<.> } -CE,O.-Oo
BELF.ct6oYo
Navrh rozpoctu na rok 2020
Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Voticko
sídlo: Komenského nám.700,259 01 Votice,IČ: 70567646
<br>
<br>
<br> Návrh rozpočtu na rok 2020
<br>
Příjmy
<br> SU AU Paragraf Text Příjmy v tis.Kč
<br> 231 10 Pol.4121 Přijaté dotace od obcí neinvestiční 717,69
<br> 231 10 6310 Kladné úroky 1,50
<br> 231 10 3639 Příjmy z poskytnutých služeb 950,00
<br> 231 10 Pol.4116 Dotace (MŠMT,MPSV) 2660,00
<br> 231 10 3900 CSS – příspěvek SMO 90,00
<br> 231 10 4221 Investiční příspěvek obcí – projekty
<br> cyklostezka
<br> 325,00
<br> Celkem 4744,19
<br> CSS – centrum společných služeb,MŠMT – ministerstvo školství,mládeže a tělovýchovy <,>
<br> MPSV ministerstvo práce a sociálních věcí <.>
<br>
<br> Výdaje
<br> SU AU Paragraf Text Výdaje v tis.Kč
<br> 231 10 6310 Bankovní poplatky 2,00
<br> 231 10 3639 Hrubé mzdy a odvody,DPP 4112,00
<br> 231 10 3900 Hrubé mzdy a odvody CSS 77,80
<br> 231 10 3639 Ostatní výdaje 865,97
<br> 231 10 3639 Investiční výdaje – projekty
<br> cyklostezka
<br> 775,00
<br> Celkem 5832,77
<br> DPP – dohody o provedení práce
<br>
Celkové shrnutí
<br> Text tis.Kč
<br> Příjmy 4 744,19
<br> Výdaje 5 832,77
<br> Rozdíl – schodek - 1 088,58
Schodek rozpočtu bude kryt zůstatkem finančních prostředků na
<br> běžném účtu – odhad k 31.12.2019 je 1700 tis.Kč <.>
<br>
<br> Vysvětlivky:
<br> SU-syntetický účet,AU-analytický účet,paragraf,pol.– třídění dle vyhlášky č.323/2002 Sb.o rozpočtové
<br> skladbě <.>

Načteno

edesky.cz/d/3435776

Meta

Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smilkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz