« Najít podobné dokumenty

Obec Smilkov - Záměr pronájmu bytové jednotky č. 5

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smilkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr pronájmu bytové jednotky č. 5
OBEC SMILKOV
<br> Oascní ÚŘAD SMILKOV,SMILKOV 46,SMILKOV 257 90 IČO: 00232688
<br> ZÁMĚR PRONÁJMU BYTOVÉ JEDNOTKY č.5
<br> Obec Smilkov vyhlásilo podle 939 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů,záměr pronájmu bytové jednotky č.5 vpřízemí vdomu čp.46,o dispozici 3+1 a podlahové ploše 88,75 ml <.>
<br> &&
<br> Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení.Výše měsíčního nájemného byla stanovena na 42 Kč za metr čtvereční/měsíc + 1500 Kč měsíční záloha na vytápění <.>
<br> Bytová jednotka je po celkové rekonstrukci (EL,ZTI,UT,obklady,dlažby,omítky,podlahoviny,dveře.<.>.<.>.<.> ) <.>
<br> Bytová jednotka je pronajímána s následujícím vybavením: kuchyňská linka,elektrický sporák,boiler <.>
<br> Způsob vytápění — centrální <.>
<br> Možnost užívání bytové jednotky od 1.1.2020 <.>
<br> Kritéria,podle kterých budou uchazeči wbíráni,jsou například:
<br> délka trvalého pobytu ve Smilkově a jeho blízkém okolí rodinný stav,počet dětí
<br> současné bydlení
<br> finanční solventnost
<br> zda má uchazeč ve vlastnictví nemovitost s bytovými prostory
<br> O výsledku výběrového řízení bude informován pouze vybraný uchazeč <.>
<br> Obec Smilkov si vyhrazuje právo odchýlit se od uvedených podmínek <.>
<br> Tento bytový prostor je zapsán na LV č.10001 pro obec Smilkov a katastrální území Smilkov u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,katastrální pracoviště Benešov <.>
<br> Tento záměr byl schválen zastupitelstvem obce Smilkov na zasedání č.5/2019 konaném dne 14.10.2019.K uvedenému záměru je možné písemnou formou podat žádost v podatelně na obecním úřadě ve Smilkově do 17.11.2019 <.>
<br> V grafické příloze je vyznačen půdorys bytu č.5 <.>
<br> l.<.> —.— m <.>,<.>.„_.„ <.>
<br> !.osma euxoi."05:1 '.um _,„.“ar/u: :
<br> mu: s: - sum:
<br> ".mn 015 ©,Mich“ ___rm _ na “.-.<.> na '".::.l
<br> nami: ___.' * _ _"Í Žalm „___
<br> Ve Smilkově dne 31.10.2019
<br> Za obec Smilkov: XXXXXX XXXXXXXXXX,starostka obce Smilkov X XX SM'l...

Načteno

edesky.cz/d/3359762


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smilkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz