« Najít podobné dokumenty

Obec Smilkov - Usnesení č.5/2019 OÚ Smilkov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smilkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení č.5/2019 OÚ Smilkov
Usnesení: 5/19 z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Smilkov konaného dne: 14.10.2019 od 18.00 v zasedací místnosti OÚ Smilkov
<br> Program: 1.Zahájení zasedání v 18:00 hodin.2.Schválení programu zasedání Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání č.5/ 19.Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 3.Schválení ověřovatele zápisu
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatelem zápisu Ing.Martu Baláčkovou a Hanu Dohnalovou <.>
<br> Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: O 4.Určení zapisovatele.Zastupitelstvo obce bere na vědomí,že zapisovatelem zápisu je XXX XXXXXXXX.X.Kontrola usnesení č.X/XXXX,č.2/2019,č.3/2019 a č.4/2019
<br> Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení č.I/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Smilkov ze dne 18.02.2019,kontrolu usnesení č.3/2019 ze zasedání zastupitelstva ze dne 17.6.2019 a kontrolu usnesení č.4/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Smilkov ze dne 26.08.2019.(V usnesení číslo 2/19 2 15.4.2019 bylo vše dokončeno) <.>
<br> 6.Schválení rozpočtového opatření č.5/2019 <.>
<br> Zastupitelstvo obce Smilkov schvaluje rozpočtové opatření č.5/2019.Rozpočtové opatřeníje přílohou zápisu zasedání <.>
<br> Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 7.Projednání návrhu na výběrové řízení na svoz komunálního odpadu
<br> Zastupitelstvo schvaluje předloženou smlouvu na „Realizaci analýzy,strategie a veřejné zakázky pro Mikroregion Voticko" - jedná se o výběrové řízení na dodavatele svozu komunálního odpadu.Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh smlouvy firmy ARCH consulting,s.r.o.Praha na vypracování výběrového řízení na svoz komunálního odpadu.Návrh byl přijat.Zastupitelstvo obce pověřilo starostku obce podepsáním
<br> smlouvy <.>
<br> Pro: 7 Proti: Zdržel se: 0 8.Schválení nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru v č.p.46 <.>
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje návrh smlouvy na pronájem nebytového prostoru v č.p.46 s tím,že se navrhuje cenu pronájmu 500 Kč/měsíc na dobu určitou do 31.12.2020 s možností prodloužení.Návrh byl přijat <.>
<br> Pro: 7 Proti:...

Načteno

edesky.cz/d/3334598

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smilkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz