« Najít podobné dokumenty

Obec Smilkov - Směrnice obce Smilkov č. 2/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smilkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Směrnice obce Smilkov č. 2/2019
Směrnice obce Smilkov č.2/2019
<br>
<br> k pronájmu pozemků ve vlastnictví obce Smilkov
<br>
<br>
<br> Obec Smilkov stanovuje touto směrnicí pravidla pronájmu pozemků v jejím vlastnictví,v souladu se zákony č.128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů a zákona č.89/2012 Sb.občanský zákoník,v platném znění a platného územního plánu obce <.>
<br>
<br> Část I <.>
Úvodní ustanovení <.>
<br> Ve vlastnictví a správě obce jsou pozemky v katastrálním území Smilkov,zapsané na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,katastrální pracoviště Benešov <.>
<br>
<br> Část II <.>
Pronájem pozemků <.>
<br> 1.Nevyužité pozemky lze pronajmout.Smlouva o pronájmu se uzavírá na dobu určitou,na 1 rok (ukončení maximálně k 31.12.daného roku),s možností prodloužení po uplynutí lhůty.Vyvěšení záměru i uzavření smlouvy o pronájmu podléhá schválení zastupitelstva obce po vykonání všech právních náležitostí podle příslušných zákonů <.>
2.Výše nájemného za pronájem pozemku (viz níže) je stanovena:
a) uskladnění stavebního materiálu 5- Kč/m2 a měsíc
b) uskladnění palivového řeziva 10- Kč/m2 a XXX
c) výdělečná činnosti XX- Kč/mX a XXX
d) využití pozemku za účelem zahrady XX- Kč/mX a XXX
e) ostatní cenu bude určena zastupitelstvem
<br>
Část V <.>
Závěrečné ustanovení <.>
<br> 1.Zastupitelstvo obce projedná záměr pronájmu pozemku na základě písemné žádosti žadatele o pronájem a přílohy (situace pozemku se zákresem požadované výměry).V případě schválení vyvěšení záměru tak učiní na úřední desce obce,po dobu nejméně 15 dnů.Na nejbližším zastupitelstvu po uplynutí lhůty určené k vyvěšení,bude rozhodnuto o pronájmu pozemku <.>
2.Tato směrnice byla projednána na zasedání zastupitelstva obce Smilkov dne 26.8.2019 schválena usnesením č.4/19 <.>
3.Tato vnitřní směrnice nabývá účinnosti dne 27.8.2019 <.>
<br>
<br> XXXXXX XXXXXXXXXX.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
Starostka obce Smilkov
<br>
2

Načteno

edesky.cz/d/3254638

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smilkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz