« Najít podobné dokumenty

Obec Smilkov - Záměr pronájmu nebytového prostoru

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smilkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr pronájmu nebytového prostoru
OBEC SMILKOV
OBECNÍ ÚŘAD SMILKOV,SMILKOV 46,SMILKOV 257 90
<br> IČO: 00232688
<br> ZÁMĚR PRONÁJMU
<br> Obec Smilkov zveřejňuje podle § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění
pozdějších předpisů,záměr pronájmu nebytového prostoru v prvním patře v domě čp.46 <,>
dle přiložené grafické přílohy o celkové výměře 15,80m2 s tím,že bude upřednostněn ten
zájemce,který bude poskytovat služby pro veřejnost (např.masáže,kadeřnické služby…)
<br> Tento nebytový prostor je zapsán na LV č.10001 pro obec Smilkov a katastrální území
Smilkov u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,katastrální pracoviště Benešov <.>
<br> Tento záměr byl schválen zastupitelstvem obce Smilkov na zasedání č.4/2019 konaném dne
26.8.2019.K uvedenému záměru je možné se vyjádřit na obecním úřadě ve Smilkově do 31 <.>
10.2019 <.>
<br> V grafické příloze je vyznačená část pozemku určené k pronájmu <.>
<br>
<br>
<br> Ve Smilkově dne 9.9.2019
<br> Za obec Smilkov: XXXXXX XXXXXXXXXX,starostka obce Smilkov
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 10.9.2019
<br> Sejmuto z úřední desky dne:

Načteno

edesky.cz/d/3254637


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smilkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz