« Najít podobné dokumenty

Obec Smilkov - Usnesení č.4/2019 OÚ Smilkov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smilkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení č.4/2019 OÚ Smilkov
Usnesení: 4/19 z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Smilkov konaného dne: 26.08.2019 od 18.00 v zasedací místnosti OÚ Smilkov
<br> Program:
<br> 1.Zahájení <.>
<br> 2.Starostka obce Schválení programu zasedání
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání č.4/19.Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
<br> 3.Schválení ověřovatelů zápisu
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatelem zápisu Ing.Pavla Fulína a Zdeňka Poskočila Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
<br> 4.Určení zapisovatele
<br> Zastupitelstvo obce bere na vědomí,že zapisovatelem zápisu je XXX XXXXXXXX <.>
<br> X.Kontrola usneseníč.X/XXXX a 3/2019
<br> Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení č.1/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Smilkov ze dne 18.02.2019 a kontrolu usnesení č.3/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Smilkov ze dne 17.06.2019.(V usnesení číslo 2/ 19 z 15.4.2019 bylo vše dokončeno) <.>
<br> 6.Schválení rozpočtového opatření č.4/2019
<br> Zastupitelstvo obce Smilkov schvaluje rozpočtové opatření č.4/2019.Rozpočtové opatření je přílohou zápisu zasedání <.>
<br> Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 7.Projednání návrhu na výběrové řízení na svoz komunálního odpadu
<br> Obec Smilkov obdržela od předsedy Mikroregionu Voticko nabídku na „Realizaci analýzy,strategie a veřejné zakázky pro Mikroregion Voticko“ - jedná se o výběrové řízení na dodavatele svozu komunálního odpadu.Zastupitelstvo obce schvaluje předložený návrh smlouvy firmy ARCH consulting,s.r.o.Praha na vypracování výběrového řízení na svoz komunálního odpadu.Návrh nebyl přijat <.>
<br> Pro: 0 Proti: 7 Zdržel se: 0
<br> 8.Vyhlášení záměru na pronájem nebytového prostoru v čp.46
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlásit záměr pronájmu nebytového prostoru v prvním patře v č.p.46 s tím,že bude upřednostněn ten zájemce,který bude poskytovat služby pro veřejnost (např.masáže,kadeřnické služby.<.>.<.>.) <.>
<br> Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 9.Obec Žádost na opravu komunikace č.p.1173 v k.ú.Smilkov
<br> Zastupitelstvo obce bere na vě...

Načteno

edesky.cz/d/3243793

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smilkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz