« Najít podobné dokumenty

Obec Smilkov - Směrnice obce Smilkov č. 2/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smilkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Směrnice obce Smilkov č. 2/2019
Směrnice obce Smilkov č.2/2019
<br> k pronájmu pozemků ve vlastnictví obce Smilkov
<br> Obec Smilkov stanovuje touto směmicí pravidla pronájmu pozemků v jejím vlastnictví,v souladu se zákony č.128/2000 Sb.o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů a zákona č.89/2012 Sb.občanský zákoník,v platném znění a platného územního plánu obce <.>
<br> Cást [.Uvodní ustanovení <.>
<br> Ve vlastnictví a správě obce jsou pozemky v katastrálním území Smilkov,zapsané na LV 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,katastrální pracoviště Benešov <.>
<br> Část 11.Pronájem pozemků <.>
<br> 1.Nevyužité pozemky lze pronajmout.Smlouva o pronájmu se uzavírá na dobu určitou,na 1 rok (ukončení maximálně k 31.12.daného roku),smožností prodloužení po uplynutí lhůty.Vyvěšení záměru i uzavření smlouvy o pronájmu podléhá schválení zastupitelstva obce po vykonání všech právních náležitostí podle příslušných zákonů <.>
<br> 2.Výše nájemného za pronájem pozemku (viz níže) je stanovena:
<br> a) uskladnění stavebního materiálu 5- Kč/m2 a měsíc
<br> b) uskladnění palivového řeziva 10- Kč/m2 a XXX
<br> c) výdělečná činnosti XX- Kč/mX a XXX
<br> d) využití pozemku za účelem zahrady XX- Kč/mX a XXX
<br> e) ostatní cenu bude určena zastupitelstvem Část v <.>
<br> Závěrečné ustanovení <.>
<br> 1.Zastupitelstvo obce projedná záměr pronájmu pozemku na základě písemné žádosti žadatele o pronájem a přílohy (situace pozemku se zákresem požadované výměry).V případě schválení vyvěšení záměru tak učiní na úřední desce obce,po dobu nejméně 15 dnů.Na nejbližším zastupitelstvu po uplynutí lhůty určené k vyvěšení,bude rozhodnuto o pronájmu pozemku <.>
<br> 2.Tato směrnice byla projednána na zasedání zastupitelstva obce Smilkov dne 19.8.2019 schválena usnesením č.4/19.3.Tato vnitřní směrnice nabývá účinnosti dne 20.8.2019 <.>
<br> %!Žíz ťžý/yýáýěw/
<br> jméno a příjmení OBEC SMILKOV SMILKOV 46 257 90 SMILKOV
<br> TELIFAX: 317 812169 IČO: 232 553

Načteno

edesky.cz/d/3243790

Meta

Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smilkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz