« Najít podobné dokumenty

Obec Smilkov - Rozpočtové opatření 3/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smilkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření 3/2019
Rozpočtové opatření č.3
<br> Žádám tímto zastupitelstvo Obce Smilkov o projednání a schválení tohoto
<br> rozpočtového opatření
<br> Příjmy ODPA XXX UZ XXXX XXXXX Dotace - Volby do Evropského parlamentu XX 000,00 Kč 2310 2111 Příjmy - pitná voda 67 500,00 Kč 3421 2321 Přijaté neinvestiční dary 22 000,00 Kč 3722 2111 Přijmy - sběr a svoz komunálních odpadů 20 000,00 Kč Celkem 138 500,00 Kč Výdaje ODPA XXX UZ XXXX XXXX Opravy a udržování- vodovod - XX XXX,00 Kč 3326 5171 Oprava kapličky - vlastní zdroje 12 140,00 Kč 3421 5169 Ostatní služby - mládež 5 000,00 Kč 3421 5194 Věcné dary - mládež 17 000,00 Kč 3612 5171 Opravy a udržování- byty 20 000,00 Kč 3721 5169 Svoz nebezpečných odpadů 5 100,00 Kč 3900 5179 Služby pro obyvatelstvo 300,00 Kč 5512 5139 Nákup materiálu — PO 10 000,00 Kč 5512 5171 Opravy a udržování- PO 100 000,00 Kč 6117 98348 Volby do EU 29 000,00 Kč 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 40 000,00 Kč 6171 5136 Knihy,tisk 500,00 Kč 6171 5137 DHDM 20 000,00 Kč 6171 5155 Pevná paliva 6 000,00 Kč 6330 5349 Fond - voda - 30 000,00 Kč
<br> 138 500,00 Kč
<br> Ve Smilkově dne : 17.6.2019 XXXXXXXXX XXXXXX „
<br> účetní obce

Načteno

edesky.cz/d/3102249

Meta

Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smilkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz