« Najít podobné dokumenty

Obec Smilkov - Usnesení č.3/2019 OÚ Smilkov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smilkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení č.3/2019 OÚ Smilkov
Usnesení číslo: 3/19 z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Smilkov konaného dne: 17.6.2019 od 18.00 v zasedací místnosti OÚ Smilkov
<br> Program: 1.Zahájení 2.Schválení programu zasedání Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání č.3/19.Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 3.Schválení ověřovatelů zápisu
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatelem zápisu paní lng.Martu Baláčkovou a paní Hanu Dohnalovou <.>
<br> Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
<br> 4.Určení zapisovatele
<br> Zastupitelstvo obce bere na vědomí,že zapisovatelem zápisu je XXX XXXXXXXX.Pro: X Proti: X Zdržel se: X
<br> 5.Kontrola usnesení č.1/2019 a č.2/2019
<br> Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení č.1/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Smilkov ze dne 18.02.2019 a kontrolu usnesení č.2/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Smilkov ze dne 15.04.2019 <.>
<br> 6.Schválení rozpočtového opatření č.3/2019
<br> Zastupitelstvo obce Smilkov schvaluje rozpočtové opatření č.3/2019.Rozpočtové opatření je přílohou zápisu zasedání <.>
<br> Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 7.Závěrečné přezkoumání hospodaří obce za rok 2018
<br> Zastupitelstvo obce Smilkov bere na vědomí závěry přezkoumání hospodaření obce za rok 2018 <.>
<br> Zastupitelstvo obce schválilo nápravná opatření ke zprávě přezkoumání hospodaření Obec Smilkov za rok 2018 <.>
<br> Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0
<br> 8.Schválení Závěrečného účtu 2018 <.>
<br> Zastupitelstvo obce projednalo :a schválilo Závěrečný účet obce Smilkov za rok 2018 s výhradou <.>
<br> Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 9.Schválení účetní uzávěrky za rok 2018 <.>
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku za rok 2018 složenou z rozvahy,výsledovky (výkaz zisku a ztrát),přílohy <.>
<br> Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 10.Zpráva kontrolního výboru č.2/2019 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu č.2 Kontrolního výboru.11.Zpráva finančního výboru č.2/2019 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu č.2 Finančního výboru <.>
<br> 12.Odečty vodného v roce 2019
<br> Zastupitel...

Načteno

edesky.cz/d/3102247

Meta

Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smilkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz