« Najít podobné dokumenty

Obec Smilkov - Rozpočet obce Smilkov na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smilkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Schvaleny rozpocet 2019
List1
Schválený rozpočet obce Smilkov na rok 2019
Rozpočtové příjmy zůstává nový návrh - navýšení
paragraf položka název návrh rozpočtu celkem paragraf
0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti 1,100,000.00 Kč
0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob z XXX.výd.činnosti XX,XXX.XX Kč
0000 1113 Daň z příjmu fyz.osob z kapit.výnosů 85,000.00 Kč
0000 1121 Daň z příjmu právnických osob 800,000.00 Kč
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 2,000,000.00 Kč
0000 1340 Poplatky za prov.sys.likvidace kom.odpadů 130,000.00 Kč
0000 1341 Poplatek ze psů 4,000.00 Kč
0000 1381 Odvod z loterií a her krom VHP 19,000.00 Kč nerozpočtován prodej pozemků
0000 1361 Správní poplatky 1,500.00 Kč
0000 1511 Daň z nemovitých věcí 400,000.00 Kč
0000 4112 Neinv.příjm.transferů ze SR - s.d.vzt 60,000.00 Kč
1032 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků 20,000.00 Kč
1032 Podpora produkční činnosti 20,000.00 Kč
2310 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků 115,000.00 Kč
2310 Pitná voda 115,000.00 Kč
3612 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 200,000.00 Kč
3612 Bytové hospodářství 200,000.00 Kč
3632 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku
3632 Pohřebnictví - 0 Kč
3722 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků 25,000.00 Kč
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 25,000.00 Kč
6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3,000.00 Kč
6171 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 10,000.00 Kč
6171 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 1,000.00 Kč
2324 přijaté nekapit.příspěvky 20,000.00 Kč
6171 Činnost místní správy 34,000.00 Kč
6310 2141 Příjmy z úroků 800.00 Kč
6310 Obec.příjmy a výd.z finančních operací 800.00 Kč
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 60,000.00 Kč
6330 Převody vlastním fondům 60,000.00 Kč
O2
<br> Celkem příjmová část 5,069,300.00 Kč
<br> Rozpočtové výdaje
1019 5222 Neinv.transfer spolkům 2,000.00 Kč včelaři
1019 Ost.zemědělské a potravinářské čin.2,000.00 Kč
1032 5169 Nákup ostatních služeb 100,000.00 Kč
1032 Podpora produkční činnosti 100,000.00 Kč
1039 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.organizacím 4,000.00 Kč mys...
fin_11_2018
Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 30.11.2018
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec Smilkov
Smilkov 46
257 89 Heřmaničky
<br> =============================================================================================================================
I.Rozpočtové příjmy
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 1 2 3
=============================================================================================================================
0000 1111 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 800 000,00 800 000,00 805 156,03 100,6 100,6
0000 1112 Daň z příj.fyz.os.z XXX.výd.č.XX XXX,XX XX 000,00 14 013,67 93,4 93,4
0000 1113 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.70 000,00 84 000,00 77 254,36 110,4 92,0
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 800 000,00 800 000,00 652 365,85 81,5 81,5
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1 700 000,00 1 700 000,00 1 711 443,03 100,7 100,7
0000 1340 Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.130 000,00 130 000,00 115 339,00 88,7 88,7
0000 1341 Poplatek ze psů 4 000,00 4 000,00 3 650,00 91,3 91,3
0000 1361 Správní poplatky 1 000,00 1 600,00 1 510,00 151,0 94,4
0000 1381 Loterie 15 000,00 19 000,00 21 917,80 146,1 115,4
0000 1511 Daň z nemovitých věcí 400 000,00 400 000,00 388 698,77 97,2 97,2
0000 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 49 930,00 43 257,00 86,6
0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.57 000,00 60 900,00 55 825,00 97,9 91,7
0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 1 060 220,00 999 574,00 94,3
0000 4222 Invest.přijaté transf.od krajů 172 000,00 172 000,00 100,0
1032 2111 ...

Načteno

edesky.cz/d/3043008

Meta

Prodej   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smilkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz