« Najít podobné dokumenty

Obec Smilkov - Záměr pronájmu pozemků

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smilkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zamer pronajmu pozemku 74_1
OBEC SMILKOV
OBECNÍ ÚŘAD SMILKOV,SMILKOV 46
<br> 257 90 Smilkov,tel.317812169,739303698
<br> IČO: 00232688
<br> ZÁMĚR PRONÁJMU POZEMKU
<br> Obec Smilkov zveřejňuje podle § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění
pozdějších předpisů,záměr pronájmu části pozemku par.č.74/1 ostatní komunikace dle
přiložené grafické přílohy o celkové výměře 392 m2 <.>
<br> Tento pozemek je zapsán na LV č.10001 pro obec Smilkov a katastrální území Smilkov
u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,katastrální pracoviště Benešov <.>
<br> Nájemné je ve výši 2 Kč/m²/ročně <.>
<br> Tento záměr byl schválen zastupitelstvem obce Smilkov na zasedání č.2/2019 konaném dne
15.dubna 2019.K uvedenému záměru je možné se vyjádřit na obecním úřadě ve Smilkově
do 31.5.2019 <.>
<br> V grafické příloze jsou vyznačené části pozemku určené k pronájmu <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Ve Smilkově dne 2.5.2019
<br> Za obec Smilkov: XXXXXX XXXXXXXXXX,starostka obce Smilkov
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 6.5.2019
<br> Sejmuto z úřední desky dne:
zamer pronajmu pozemku 62_23
OBEC SMILKOV
OBECNÍ ÚŘAD SMILKOV,SMILKOV 46
<br> 257 90 Smilkov,tel.317812169,739303698
<br> IČO: 00232688
<br> ZÁMĚR PRONÁJMU POZEMKU
<br> Obec Smilkov zveřejňuje podle § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění
pozdějších předpisů,záměr pronájmu části pozemku par.č.62/23 zahrada dle přiložené
grafické přílohy o celkové výměře 615 m2 <.>
<br> Tento pozemek je zapsán na LV č.10001 pro obec Smilkov a katastrální území Smilkov
u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,katastrální pracoviště Benešov <.>
<br> Nájemné je ve výši 2 Kč/m²/ročně <.>
<br> Tento záměr byl schválen zastupitelstvem obce Smilkov na zasedání č.2/2019 konaném dne
15.dubna 2019.K uvedenému záměru je možné se vyjádřit na obecním úřadě ve Smilkově
do 31.5.2019 <.>
<br> V grafické příloze jsou vyznačené části pozemku určené k pronájmu <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Ve Smilkově dne 2.5.2019
<br> Za obec Smilkov: XXXXXX XXXXXXXXXX,starostka obce Smilkov
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 6.5.2019
<br> Sejmuto z úřední desky dne:
zamer pronajmu pozemku 62_16
OBEC SMILKOV
OBECNÍ ÚŘAD SMILKOV,SMILKOV 46
<br> 257 90 Smilkov,tel.317812169,739303698
<br> IČO: 00232688
<br> ZÁMĚR PRONÁJMU POZEMKU
<br> Obec Smilkov zveřejňuje podle § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění
pozdějších předpisů,záměr pronájmu části pozemku par.č.62/16 ostatní komunikace dle
přiložené grafické přílohy o celkové výměře 412 m2 <.>
<br> Tento pozemek je zapsán na LV č.10001 pro obec Smilkov a katastrální území Smilkov
u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,katastrální pracoviště Benešov <.>
<br> Nájemné je ve výši 2 Kč/m²/ročně <.>
<br> Tento záměr byl schválen zastupitelstvem obce Smilkov na zasedání č.2/2019 konaném dne
15.dubna 2019.K uvedenému záměru je možné se vyjádřit na obecním úřadě ve Smilkově
do 31.5.2019 <.>
<br> V grafické příloze jsou vyznačené části pozemku určené k pronájmu <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Ve Smilkově dne 2.5.2019
<br> Za obec Smilkov: XXXXXX XXXXXXXXXX,starostka obce Smilkov
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 6.5.2019
<br> Sejmuto z úřední desky dne:
zamer pronajmu pozemku 62_1
OBEC SMILKOV
OBECNÍ ÚŘAD SMILKOV,SMILKOV 46
<br> 257 90 Smilkov,tel.317812169,739303698
<br> IČO: 00232688
<br> ZÁMĚR PRONÁJMU POZEMKU
<br> Obec Smilkov zveřejňuje podle § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění
pozdějších předpisů,záměr pronájmu části pozemku par.č.62/1 zahrada dle přiložené
grafické přílohy o celkové výměře 1700 m2 <.>
<br> Tento pozemek je zapsán na LV č.10001 pro obec Smilkov a katastrální území Smilkov
u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,katastrální pracoviště Benešov <.>
<br> Nájemné je ve výši 2 Kč/m²/ročně <.>
<br> Tento záměr byl schválen zastupitelstvem obce Smilkov na zasedání č.2/2019 konaném dne
15.dubna 2019.K uvedenému záměru je možné se vyjádřit na obecním úřadě ve Smilkově
do 31.5.2019 <.>
<br> V grafické příloze jsou vyznačené části pozemku určené k pronájmu <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Ve Smilkově dne 2.5.2019
<br> Za obec Smilkov: XXXXXX XXXXXXXXXX,starostka obce Smilkov
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 6.5.2019
<br> Sejmuto z úřední desky dne:
zamer pronajmu pozemku 59_1
OBEC SMILKOV
OBECNÍ ÚŘAD SMILKOV,SMILKOV 46
<br> 257 90 Smilkov,tel.317812169,739303698
<br> IČO: 00232688
<br> ZÁMĚR PRONÁJMU POZEMKU
<br> Obec Smilkov zveřejňuje podle § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění
pozdějších předpisů,záměr pronájmu části pozemku par.č.59/1 ostatní komunikace dle
přiložené grafické přílohy o celkové výměře 2729 m2 <.>
<br> Tento pozemek je zapsán na LV č.10001 pro obec Smilkov a katastrální území Smilkov
u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,katastrální pracoviště Benešov <.>
<br> Nájemné je ve výši 2 Kč/m²/ročně <.>
<br> Tento záměr byl schválen zastupitelstvem obce Smilkov na zasedání č.2/2019 konaném dne
15.dubna 2019.K uvedenému záměru je možné se vyjádřit na obecním úřadě ve Smilkově
do 31.5.2019 <.>
<br> V grafické příloze jsou vyznačené části pozemku určené k pronájmu <.>
<br>
<br>
<br>
<br> Ve Smilkově dne 2.5.2019
<br> Za obec Smilkov: XXXXXX XXXXXXXXXX,starostka obce Smilkov
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 6.5.2019
<br> Sejmuto z úřední desky dne:

Načteno

edesky.cz/d/2954891

Meta

Pronájem   Pronájem   Pronájem   Pronájem   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smilkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz