« Najít podobné dokumenty

Obec Smilkov - Usnesení č.2/2019 OÚ Smilkov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smilkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení č.2/2019 OÚ Smilkov
Usnesení číslo: 2/19
z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Smilkov konaného dne:
15.04.2019 od 18.00 v zasedací místnosti OÚ Smilkov
Usnesení ze zápisu jednání:
1.Zahájení
2.Program zasedání
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání č.2/19 <.>
<br> Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
3.Schválení ověřovatelů zápisu <.>
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatelem zápisu Zdeňka Poskočila a Ing.Zuzanu Bukovskou <.>
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
4.Určení zapisovatele <.>
Zastupitelstvo obce bere na vědomí,že zapisovatelem zápisu je XXX XXXXXXXX <.>
X.Kontrola usnesení č.X/XXXX z veřejného zasedání zastupitelstva
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení č.1/2019 ze zasedání zastupitelstva obce Smilkov ze dne 18.02.2019 <.>
6.Schválení rozpočtového opatření č.2/2019 <.>
Zastupitelstvo obce Smilkov schvaluje rozpočtové opatření č.2/2019.Rozpočtové opatření je přílohou zápisu zasedání <.>
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
7.Schválení navýšení odvodu příjmu za odběr vody na fond oprav vodovodu <.>
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje navýšení odvodu příjmu za odběr vody na fond oprav vodovodu z 15 426,- Kč na 30 000,-Kč a to z důvodu vytvoření větší rezervy na jeho opravy <.>
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se:0
8.Žádost o koupi obecního pozemku p.č.62/2 v k.ú.Smilkov <.>
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje prodej pozemku 62/2 v k.ú.Smilkov.Návrh nebyl přijat <.>
Pro: 0
Proti: 7
Zdržel se: 0
Zastupitelstvo obce schválilo návrh paní Ing.Zuzany Bukovské,rozdělení pozemku 62/2 v k.ú.Smilkov a následné scelení s pozemkem 62/17 v k.ú.Smilkov – viz mapa k nahlédnutí <.>
Pro: 7
Proti: 0
Zdržel se: 0
9.Předložené žádosti k užívání obecních pozemků
Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlásit záměr pronájmu těchto pozemků:
pozemek par.č.59/1 v k.ú.Smilkov cca 100m2
- uskladnění stav.materiálu cca 6 měsíců
pozemek par.č.74/1 v k.ú.Smilkov cca 16m2
- herní prvek - trampolína
pozemek par.č.62/23 v k.ú.Smilkov cca 50m2
- uskladnění dřeva a jeho zpracování
pozemek par.č.62/1 v k.ú.Smilkov cca 3...

Načteno

edesky.cz/d/2918587

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smilkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz