« Najít podobné dokumenty

Obec Smilkov - Směrnice obce Smilkov č. 1/2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smilkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Směrnice obce Smilkov č. 1/2019
Směrnice obce Smilkov č.1/2019
<br>
<br>
Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
<br>
Čl.1
Předmět úpravy a působnost
<br> 1.1 <.>
Tato směrnice je vnitřním předpisem obce Smilkov,jakožto veřejného zadavatele,a upravuje postup a rozhodování při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona č.134/2016 sb <.>,o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon"),tj.veřejných zakázek,jejichž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě veřejné zakázky na dodávky a veřejné zakázky na služby částky 2 000 000 Kč bez DPH a v případě veřejné zakázky na stavební práce částky 6 000 000 Kč bez DPH <.>
<br> 1.2 <.>
Je-li předmět veřejné zakázky financován zcela nebo zčásti z dotačního fondu (ČR nebo EU),nebo se financování zakázky způsobem poskytnutí dotací předpokládá,postupuje zadavatel přednostně při výběru zhotovitele dle stanovených pravidel poskytovatele dotace pro zadávání veřejných zakázek <.>
<br>
<br> Čl.2
Veřejné zakázky malého rozsahu
<br> 2.1
Veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu § 27 zákona není obec v souladu s § 31 povinna zadávat postupem podle zákona,ale musí vždy dodržovat zásady uvedené v § 6 tj.zásady transparentnosti,rovného zacházení,zákazu diskriminace a přiměřenosti <.>
Pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu tato směrnice stanoví následující postup:
<br> 2.2 <.>
Veřejné zakázky malého rozsahu do 200 000 Kč bez DPH na dodávky a služby a v případě stavebních prací do 700 000 Kč bez DPH
<br> 2.2.1.O zadání veřejných zakázek malého rozsahu,jejichž předpokládaná cena nepřesáhne 100 000 Kč bez DPH včetně,rozhoduje starostka obce,může vycházet pouze z informací o trhu,místní znalosti a svých poznatků a zkušeností.O těchto veřejných zakázkách malého rozsahu se nevede žádná dokumentace <.>
2.2.2.Dodavatele pro veřejné zakázky malého rozsahu,jejichž předpokládaná cena je vyšší než 100 000 Kč a nepřesáhne 200 000 Kč bez DPH na dodávky a služby a v případě stavebních prací do 700 000 Kč vybírá zastupitelstvo obce Smilkov.Je přitom...

Načteno

edesky.cz/d/2918586

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smilkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz