« Najít podobné dokumenty

Obec Smilkov - Veřejná vyhláška - Ministerstvo zemědělství

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smilkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozdelovnik
Rozdělovník k ČJ: 18918/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 1
<br>
č.Adresát Adresa Forma Odesláno
1 Obec Staré Smrkovice č.p.90,508 01 Staré Smrkovice DS
2 Obec Libchavy Dolní Libchavy 93,561 16 Libchavy DS
3 Obec Sloupnice Horní Sloupnice 196,565 53
<br> Sloupnice
DS
<br> 4 Obec Brumovice č.p.26,691 11 Brumovice DS
5 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Mariánské náměstí 2/2,Staré Město <,>
<br> 110 00 Praha 1
DS
<br> 6 Statutární město Plzeň náměstí Republiky 1/1,Vnitřní Město <,>
301 00 Plzeň
<br> DS
<br> 7 Obec Kryštofovy Hamry č.p.64,431 91 Kryštofovy Hamry DS
8 Statutární město Ústí nad
<br> Labem
Velká Hradební 2336/8,Ústí nad
Labem-centrum,400 01 Ústí nad
Labem
<br> DS
<br> 9 Obec Osová Bítýška č.p.3,594 53 Osová Bítýška DS
10 Obec Žerotice č.p.154,671 34 Žerotice DS
11 OBEC ÚDRNICE č.p.79,507 23 Údrnice DS
12 Obec Druhanov č.p.11,582 91 Druhanov DS
13 Obec Bělá č.p.44,584 01 Bělá DS
14 Obec Chřenovice č.p.1,584 01 Chřenovice DS
15 Obec Víska č.p.50,583 01 Víska DS
16 Obec Boňkov č.p.34,582 55 Boňkov DS
17 Obec Pohleď č.p.20,582 91 Pohleď DS
18 Obec Služátky č.p.8,582 91 Služátky DS
19 OBEC HYNČICE č.p.15,549 83 Hynčice DS
20 Obec Spojil Na Okrajích 100,530 02 Spojil DS
21 Obec Srnojedy Ke Hřišti 8,530 02 Srnojedy DS
22 Obec Bezděčí u Trnávky č.p.19,569 43 Bezděčí u Trnávky DS
23 Obec Janůvky č.p.15,569 43 Janůvky DS
24 Obec Malíkov č.p.5,571 01 Malíkov DS
25 Obec Gruna č.p.66,571 01 Gruna DS
26 Obec Radkov č.p.4,571 01 Radkov DS
27 Obec Záhorovice č.p.382,687 71 Záhorovice DS
28 Obec Komňa č.p.42,687 71 Komňa DS
29 Obec Žerůtky č.p.56,671 51 Žerůtky DS
30 Obec Veselá č.p.33,763 15 Veselá DS
31 Obec Nedašova Lhota č.p.10,763 32 Nedašova Lhota DS
32 Obec Návojná č.p.101,763 32 Návojná DS
33 Obec Kaňovice č.p.45,763 41 Kaňovice DS
34 Obec Předmíř č.p.43,387 42 Předmíř DS
35 Obec Čepřovice č.p.58,387 56 Čepřovice DS
36 Obec Příkazy č.p.125,783 33 Příkazy DS
<br>
<br> Rozdělovník k ČJ: 18918/2019-MZE-16212
<br> Opatření obecné povahy
<br> 2
<br>
37 Město Benešov M...
OOP Priloha c. 1
Příloha č.1 k č.j.18918/2019-MZE-16212
Kraj
Okres
Obec s rozšířenou působností (ORP)
Název katastrálního území (KÚ)
Kód KÚ
<br>
<br> Jihočeský kraj
Jindřichův Hradec
Dačice
Báňovice
600873
<br> Jihočeský kraj
Jindřichův Hradec
Dačice
Bělčovice
655074
<br> Jihočeský kraj
Jindřichův Hradec
Dačice
Bílkov
604372
<br> Jihočeský kraj
Jindřichův Hradec
Dačice
Borek u Dačic
607533
<br> Jihočeský kraj
Jindřichův Hradec
Dačice
Brandlín
609021
<br> Jihočeský kraj
Jindřichův Hradec
Dačice
Budeč
615218
<br> Jihočeský kraj
Jindřichův Hradec
Dačice
Budíškovice
615455
<br> Jihočeský kraj
Jindřichův Hradec
Dačice
Cizkrajov
617865
<br> Jihočeský kraj
Jindřichův Hradec
Dačice
Červený Hrádek u Dačic
621064
<br> Jihočeský kraj
Jindřichův Hradec
Dačice
Český Rudolec
623105
<br> Jihočeský kraj
Jindřichův Hradec
Dačice
Dačice
624403
<br> Jihočeský kraj
Jindřichův Hradec
Dačice
Dančovice
625680
<br> Jihočeský kraj
Jindřichův Hradec
Dačice
Dešná u Dačic
<br>
Jihočeský kraj
Jindřichův Hradec
Dačice
Dobrohošť
604381
<br> Jihočeský kraj
Jindřichův Hradec
Dačice
Dolní Němčice
629847
<br> Jihočeský kraj
Jindřichův Hradec
Dačice
Dolní Radíkov
737712
<br> Jihočeský kraj
Jindřichův Hradec
Dačice
Heřmaneč
638455
<br> Jihočeský kraj
Jindřichův Hradec
Dačice
Hluboká u Dačic
639532
<br> Jihočeský kraj
Jindřichův Hradec
Dačice
Holešice u Cizkrajova
617881
<br> Jihočeský kraj
Jindřichův Hradec
Dačice
Horní Meziříčko
643564
<br> Jihočeský kraj
Jindřichův Hradec
Dačice
Horní Němčice
643602
<br> Jihočeský kraj
Jindřichův Hradec
Dačice
Horní Radíkov
737721
<br> Jihočeský kraj
Jindřichův Hradec
Dačice
Horní Slatina
644030
<br> Jihočeský kraj
Jindřichův Hradec
Dačice
Hostkovice u Dolních Němčic
629855
<br> Jihočeský kraj
Jindřichův Hradec
Dačice
Hradišťko u Dačic
651770
<br> Jihočeský kraj
Jindřichův Hradec
Dačice
Hříšice
649074
<br> Jihočeský kraj
Jindřichův Hradec
Dačice
Chlumec u Dačic
651788
<br> Jihočeský kraj
Jindřichův Hradec
Dačice
Chvaletín
655023
<br> Jihočeský kraj
Jindřichův Hradec
Dačice
Chvalko...
18918_2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství
Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
<br>
<br>
<br> Spisová značka.: 14LH7893/2019-16212
Č.j.: 18918/2019-MZE-16212
<br> Vyřizuje: JUDr.Ing.XXXX XXXXXX,CSc <.>
Telefon: XXXXXXXXX
E-mail: Jiri.Stanek@mze.cz
ID DS: yphaax8
<br>
<br>
Adresa: Těšnov 65/17,Nové Město,110 00 Praha 1
<br>
V Praze dne : 3.4.2019
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br>
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů,věcně příslušný podle
ustanovení § 49 odst.2 písm.e) zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“) <,>
v souladu s § 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“),vydává podle § 51a lesního zákona následující
<br>
opatření obecné povahy <,>
<br> kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od
ustanovení § 31 odst.6,§ 32 odst.1 a § 33 odst.1 až 3 lesního zákona:
<br> 1.V lesích na území České republiky,s výjimkou lesů na území národních parků a jejich
ochranných pásem,se stanoví,že na kůrovcové souše se až do 31.prosince 2022
nevztahuje povinnost vlastníka lesa přednostně zpracovat těžbu nahodilou; povinnost
vlastníka lesa aktivně vyhledávat kůrovcové stromy,provádět jejich včasnou těžbu a účinnou
asanaci zůstává zachována;
<br> 2.V lesích na území,které je tvořeno katastrálními územími,jež jsou uvedena v příloze č.1
tohoto opatření obecné povahy,která je jeho nedílnou součástí
<br> 2.1.se stanoví,že vlastník lesa není povinen používat jako obranná opatření lapače a klást
lapáky; povinnost vlastníka lesa aktivně vyhledávat kůrovcové stromy,provádět jejich
včasnou těžbu a účinnou asanaci zůstává zachována;
<br>
<br>
<br>
<br> 18918/2019-MZE-16212 2
<br>
2.2.se stanoví,že holina vzniklá na lesních pozemcích v důsledku nahodilé těžby musí být
zalesněna do 5 let a lesní porosty na ní zajištěny do 10 let od jejího vzniku;
<br> 2.3.se ...

Načteno

edesky.cz/d/2862402

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smilkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz