« Najít podobné dokumenty

Obec Smilkov - Neznámý vlastník

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smilkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

NeznamyVlastnik_UZSVM_SBN_1202_2019-SBNH
1419/SBN/2019-SBNH
<br> VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> PŘIJATO DNE:
<br> NAŠE Č.J.: UZSVM/SBN/1202/2019-SBNH
<br> VYŘIZUJE: XXXXX XXXXXXX,Ing <.>
<br> ÚTVAR: XXXX
<br> TELEFON: +420 317 755 236
<br> E-MAIL: Sarlota.Hejna@uzsvm.cz
<br> DAT.SCHRÁNKA: 4bdfs4u
<br> Obec Smilkov
46
25789 Smilkov
<br> DATUM: 27.2.2019
<br> Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník)
- §§ 64 – 65 zákona č.256/2013 Sb <.>,katastrální zákon
<br> Vážená paní starostko,vážený pane starosto <,>
<br> Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“) Vám v návaznosti
na ust.§ 64 a § 65 zákona č.256/2013 Sb <.>,o katastru nemovitostí (katastrální zákon),v příloze
postupuje aktualizovaný seznam nemovitostí,u nichž je dosud v katastru nemovitostí evidován
nedostatečně identifikovaný,tzv.neznámý vlastník,týkající se katastrálních území v územní
působnosti Vaší obce.Data k 1.2.2019 byla poskytnuta Českým úřadem zeměměřickým
a katastrálním <.>
<br> Dovolujeme si Vás tímto požádat,abyste v rámci Vašich technických možností zveřejnili
tento seznam na úřední desce Vašeho úřadu <.>
<br> Co se týče připomínek některých měst a obcí k rozsahu seznamů,k tomu uvádíme <,>
že rozesílané seznamy byly ponechány v maximální možné míře v rozsahu,předaném Úřadu
Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním.Možnost skrýt či vymazat některé sloupce
tabulek tak,aby pro veřejnost zůstaly dostatečné údaje o neznámých vlastnících a o majetku
pro ně evidovaném,ponecháváme na jednotlivých městech a obcích <.>
<br> Současně prosíme,pokud by Vám byly známy informace o kterékoli z nedostatečně
identifikovaných osob,o jejich sdělení na shora uvedenou adresu odboru Odloučené pracoviště
Benešov.Jedná se zejména o data narození a úmrtí,místo trvalého pobytu v době úmrtí,údaje
o případných žijících potomcích těchto osob,případně též sdělení,zda byli právní nástupci těchto
osob z Vaší strany na majetek upozorněni a zda jsou podány návrhy na dodatečná projednání
dědictví,atp.V případě,že jst...
NeznamyVlastnik_Smilkov
Smilkov
Okres Název obce Název kú OPSUB - typ OPSUB - název OPSUB - adresa Podíl čitatel Podíl jmenovatel Parcela - výměra Název druhu pozemku Název způsobu využití pozemku Parcela (formátováno) Číslo LV (parcela) Stavba - název části obce Stavba - název způsobu využití Stavba (formátováno) Číslo LV (budova)
Benešov Smilkov Kouty u Smilkova OFO XXXXXX XXXXXXXXX adresa neznámá X XX XXXX vodní plocha zamokřená plocha Kouty u Smilkova 750956,č.216 46
Benešov Smilkov Kouty u Smilkova OFO XXXXXX XXXXXXXXX adresa neznámá X XX XXXX vodní plocha rybník Kouty u Smilkova 750956,č.281 46
Benešov Smilkov Kouty u Smilkova OFO XXXXXXXX XXXXX adresa neznámá X XX XXX ostatní plocha ostatní komunikace Kouty u Smilkova 750956,č.307/4 101
Benešov Smilkov Kouty u Smilkova OFO XXXXXXXX XXXXX adresa neznámá X XX XXX ostatní plocha ostatní komunikace Kouty u Smilkova 750956,č.1092/2 101
Benešov Smilkov Kouty u Smilkova OFO XXXXXXXX XXXXX adresa neznámá X XX XXX ostatní plocha ostatní komunikace Kouty u Smilkova 750956,č.1096/2 101
Benešov Smilkov Kouty u Smilkova OFO XXXXXXXX XXXXX adresa neznámá X XX XXXX vodní plocha rybník Kouty u Smilkova 750956,č.271 212
Benešov Smilkov Kouty u Smilkova OFO XXXXXXXX XXXXX adresa neznámá X XX XXXX ostatní plocha jiná plocha Kouty u Smilkova 750956,č.307/3 212
Benešov Smilkov Kouty u Smilkova OFO XXXXXXXX XXXXX adresa neznámá X XX XX zahrada Kouty u Smilkova XXXXXX,č.307/5 212
Benešov Smilkov Kouty u Smilkova OFO XXXXXXXX XXXXX adresa neznámá X XX XXXX vodní plocha rybník Kouty u Smilkova 750956,č.314 212
Benešov Smilkov Kouty u Smilkova OFO XXXXXXXX XXXXX adresa neznámá X XX XXXX ostatní plocha jiná plocha Kouty u Smilkova 750956,č.315/1 212
Benešov Smilkov Kouty u Smilkova OFO XXXXXXXX XXXXX adresa neznámá X XX XXX ostatní plocha neplodná půda Kouty u Smilkova 750956,č.315/3 212
Benešov Smilkov Kouty u Smilkova OFO XXXXXXXX XXXXX adresa neznámá X XX XX zastavěná plocha a nádvoří Kouty u Smilkova 750956,st.č.120 159
Benešov Smilkov Kouty u Smilkova...

Načteno

edesky.cz/d/2786288

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smilkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz