« Najít podobné dokumenty

Obec Smilkov - Usnesení č.1/2019 OÚ Smilkov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smilkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení č.1/2019 OÚ Smilkov
Usnesení číslo: 1/2019
z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Smilkov konaného dne:
18.02.2019 od 18.00 v zasedací místnosti OÚ Smilkov
Program
1.Zahájení
2.Schválení programu zasedání
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání č.1/19
Pro: 7
<br> Proti: 0
Zdržel se: 0
<br> 3.Schválení ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatelem zápisu pana Ing.Pavla Fulína a paní Hanu Dohnalovou <.>
Pro: 7
<br> Proti: 0
Zdržel se: 0
<br> 4.Určení zapisovatele
Zastupitelstvo obce bere na vědomí,že zapisovatelem zápisu je paní XXX XXXXXXXX <.>
X.Kontrola usnesení ze zasedání zastupitelstva obce č.7/2018
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
Smilkov č.7/2018 <.>
6.Schválení rozpočtového opatření
Zastupitelstvo obce Smilkov schvaluje rozpočtové opatření č.1/2019.Rozpočtové opatření je přílohou zápisu zasedání <.>
Pro: 7
<br> Proti: 0
Zdržel se: 0
<br> 7.Finanční výbor – kontrola na obci konaná dne 21.1.2019.Informace k plánované kontrole
<br>
hospodaření obce za rok 2018 <.>
Zastupitelstvo obce bere na vědomí výsledek  kontroly finančního výboru konané dne 21.1.2019 a ohlášenou kontrolu hospodaření obce za rok 2018 plánovanou na 14.5.2019 <.>
8.Nevymahatelné pohledávky
<br> Zastupitelstvo obce schvaluje odpis nevymahatelných pohledávek – dle seznamu
ve výši 6.684,-Kč <.>
Pro: 7
<br> Proti: 0
Zdržel se: 0
<br> 9.Informace ke členství ve spolcích
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace podané starostkou obce týkající se členství ve spolcích: Svaz měst a obcí ČR,Mikroregion Voticko,Kraj Blanických rytířů.Zastupitelstvo schválilo uhrazení pasivního členství ve spolku Kraj Blanických rytířů ve výši 1 Kč/na osobu za rok – cca 300 Kč/rok <.>
(v 18:25 Ing.Bukovská Zuzana opustila veřejné zasedání) <.>
<br> Pro: 6
<br> Proti: 0
Zdržel se: 0
<br> 10.Kaplička v Koutech
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace ohledně pozastavení prací na opravě kapličky v Koutech a to z důvodu klimatických podmínek.Pokračování p...

Načteno

edesky.cz/d/2778118

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smilkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz