« Najít podobné dokumenty

Obec Smilkov - Usnesení č.7/2018 OÚ Smilkov

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smilkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení č.7/2018 OÚ Smilkov
Usnesení číslo: 7/2018
z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Smilkov konaného dne:
14.12.2018 od 17.30 v zasedací místnosti OÚ Smilkov
1.Zahájení
2.Schválení programu zasedání
Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání č.7/18
3.Schválení ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatelem zápisu paní Ing.Martu Baláčkovou a pana Zdeňka Poskočila <.>
4.Určení zapisovatele
Zastupitelstvo obce bere na vědomí,že zapisovatelem zápisu je paní XXX XXXXXXXX
X.Kontrola usnesení zastupitelstva z ustanovujícího zasedání XXXX
Zastupitelstvo obce bere na vědomí kontrolu usnesení z ustanovujícího zasedání 2018 <.>
6.Schválení rozpočtového opatření
Zastupitelstvo obce Smilkov schvaluje rozpočtové opatření č.7/2018.Rozpočtové opatření je přílohou zápisu zasedání <.>
7.Schválení rozpočtu obce Smilkov na rok 2019
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Smilkov pro rok 2019.Rozpočet je navržen jako vyrovnaný,zastupitelstvo schvaluje jako závazný ukazatel rozpočtu paragrafové znění.Zastupitelstvo schvaluje,že mzdové náklady za prosinec 2018 budou rozpočtovým výdajem roku 2019 <.>
8.Střednědobý výhled
Zastupitelstvo obce schvaluje návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Smilkov <.>
9.Schválení vyhlášky č.1/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.1/2018 obce Smilkov o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů <.>
10.Schválení dodatku ke smlouvě s firmou Compag Votice,s.r.o <.>
Zastupitelstvo obce schvaluje dodatek číslo 1/2019 ke smlouvě s firmou Compag,s.r.o.o odvozu komunálního a vytříděného odpadu,dále pověřuje starostku obce Dagmar Čermochovou podepsáním tohoto dodatku <.>
11.Schválení návrhu smlouvy s firmou Innogy ČR a.s.<.>
Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu s firmou Innogy ČR a.s.a zároveň pověřuje starostku Dagmar Čermochovou k podpisu smlouvy v předloženém znění <.>
12.Schválení žádostí o příspěvek na podporu spolků a organizací
-Zastupitelstvo obce sc...

Načteno

edesky.cz/d/2778117

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smilkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz