« Najít podobné dokumenty

Obec Smilkov - Rozpočet obce Smilkov na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smilkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočet obce Smilkov na rok 2019
List1
Schválený rozpočet obce Smilkov na rok 2019
Rozpočtové příjmy zůstává nový návrh - navýšení
paragraf položka název návrh rozpočtu celkem paragraf
0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti 1,100,000.00 Kč
0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob z XXX.výd.činnosti XX,XXX.XX Kč
0000 1113 Daň z příjmu fyz.osob z kapit.výnosů 85,000.00 Kč
0000 1121 Daň z příjmu právnických osob 800,000.00 Kč
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 2,000,000.00 Kč
0000 1340 Poplatky za prov.sys.likvidace kom.odpadů 130,000.00 Kč
0000 1341 Poplatek ze psů 4,000.00 Kč
0000 1381 Odvod z loterií a her krom VHP 19,000.00 Kč nerozpočtován prodej pozemků
0000 1361 Správní poplatky 1,500.00 Kč
0000 1511 Daň z nemovitých věcí 400,000.00 Kč
0000 4112 Neinv.příjm.transferů ze SR - s.d.vzt 60,000.00 Kč
1032 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků 20,000.00 Kč
1032 Podpora produkční činnosti 20,000.00 Kč
2310 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků 115,000.00 Kč
2310 Pitná voda 115,000.00 Kč
3612 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 200,000.00 Kč
3612 Bytové hospodářství 200,000.00 Kč
3632 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku
3632 Pohřebnictví - 0 Kč
3722 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků 25,000.00 Kč
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 25,000.00 Kč
6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3,000.00 Kč
6171 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 10,000.00 Kč
6171 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 1,000.00 Kč
2324 přijaté nekapit.příspěvky 20,000.00 Kč
6171 Činnost místní správy 34,000.00 Kč
6310 2141 Příjmy z úroků 800.00 Kč
6310 Obec.příjmy a výd.z finančních operací 800.00 Kč
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 60,000.00 Kč
6330 Převody vlastním fondům 60,000.00 Kč
O2
<br> Celkem příjmová část 5,069,300.00 Kč
<br> Rozpočtové výdaje
1019 5222 Neinv.transfer spolkům 2,000.00 Kč včelaři
1019 Ost.zemědělské a potravinářské čin.2,000.00 Kč
1032 5169 Nákup ostatních služeb 100,000.00 Kč
1032 Podpora produkční činnosti 100,000.00 Kč
1039 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.organizacím 4,000.00 Kč mys...

Načteno

edesky.cz/d/2742271

Meta

Prodej   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smilkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz