« Najít podobné dokumenty

Obec Smilkov - Rozpočtové opatření 7/2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smilkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření 7/2018
Žádám tímto zastupitelstvo Obce Smilkov o projednání a schválení tohoto
<br> Rozpočtové opatření č.7
<br> rozpočtového opatření
<br> rozpočtové příjmy UZ paragraf položka
<br> 98187 29027 17027 3612
<br> 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti 1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.výd.činnosti 1211 Daň z přidané hodnoty
<br> 1381 Loterie
<br> 1511 Daň z nemovitých věcí
<br> 4111 Dotace na volby do zastupitelstva obcí 4116 Dotace MZ na opravu kapličky
<br> 4116 Dotace MMR na opravu silnice
<br> 2132 Příjmy z pronájmu ost.Nemovitostí (byty)
<br> rozpočtové výdaje
<br> 17027 2212 2212 2310 29027 3326 3326 3399 3399 3631 3721
<br> 3900 98187 6115 6171 6171 6171 6171 6171 6171
<br> Ve Smilkově dne 14.12.2018
<br> 5171 Opravy a udržování — silnice z dotace 5171 Opravy a udržování- silnice 5139 Nákup materiálu (pitná voda) 5171 Opravy a udržování (kaplička z dotace) 5171 Opravy a udržování (kaplička) 5175 Pohoštění (kultura) 5194 Věcné dary (kultura) 5154 Elektrická energie (veřejné osvětlení) 5169 Sběr a svoz nebezpečného odpadu Ostatní činnosti (příspěvek Kraj blanických 5179 rytířů) Volby do zastupitelstva obcí 5021 Ostatní osobní výdaje 5137 DHDM - pořízení 5139 Nákup materiálu 5154 Elektrická energie (obec+ HD+základna 02) 5155 Pevná paliva (obec) 5175 Pohoštění(obec)
<br> XXXXXXXXX XXXXXX,účetní obce
<br> XXX XXX,XX Kč 7 000,00 Kč 200 000,00 Kč 3 000,00 Kč 40 000,00 Kč 6 673,00 Kč 60 216,00 Kč 430,00 Kč
<br> 15 000,00 Kč
<br> 430,00 Kč 115 800,00 Kč 10 000,00 Kč 60 216,00 Kč 26 000,00 Kč 8 200,00 Kč
<br> 2 400,00 Kč
<br> 2 000,00 Kč
<br> 5 000,00 Kč
<br> 300,00 Kč
<br> 6 673,00 Kč 8 500,00 Kč 30 000,00 Kč 3 000,00 Kč 5 000,00 Kč 10 000,00 Kč 7 000,00 Kč

Načteno

edesky.cz/d/2578261

Meta

Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smilkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz