« Najít podobné dokumenty

Obec Smilkov - Návrh rozpočtu obce Smilkov na rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smilkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh rozpočtu obce Smilkov na rok 2019
návrh
Návrh rozpočtu obce Smilkov na rok 2019
Rozpočtové příjmy
paragraf položka název návrh rozpočtu celkem paragraf
0000 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti 1,100,000.00 Kč
0000 1112 Daň z příjmu fyz.osob z XXX.výd.činnosti XX,XXX.XX Kč
0000 1113 Daň z příjmu fyz.osob z kapit.výnosů 85,000.00 Kč
0000 1121 Daň z příjmu právnických osob 800,000.00 Kč
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 2,000,000.00 Kč
0000 1340 Poplatky za prov.sys.likvidace kom.odpadů 130,000.00 Kč
0000 1341 Poplatek ze psů 4,000.00 Kč
0000 1381 Odvod z loterií a her krom VHP 19,000.00 Kč
0000 1361 Správní poplatky 1,500.00 Kč
0000 1511 Daň z nemovitých věcí 400,000.00 Kč
0000 4112 Neinv.příjm.transferů ze SR - s.d.vzt 60,000.00 Kč
1032 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků 20,000.00 Kč
1032 Podpora produkční činnosti 20,000.00 Kč
2310 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků 115,000.00 Kč
2310 Pitná voda 115,000.00 Kč
3612 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí 200,000.00 Kč
3612 Bytové hospodářství 200,000.00 Kč
3632 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku
3632 Pohřebnictví - 0 Kč
3722 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků 35,000.00 Kč
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 35,000.00 Kč
6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 5,000.00 Kč
6171 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí - 0 Kč
6171 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 1,000.00 Kč
6171 2324 přijaté nekapit.příspěvky 20,000.00 Kč
6171 Činnost místní správy 26,000.00 Kč
6310 2141 Příjmy z úroků 800.00 Kč
6310 Obec.příjmy a výd.z finančních operací 800.00 Kč
6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 60,000.00 Kč
6330 Převody vlastním fondům 60,000.00 Kč
Celkem příjmová část 5,071,300.00 Kč
<br> Rozpočtové výdaje
1019 5222 Neinv.transfer spolkům 2,000.00 Kč
1019 Ost.zemědělské a potravinářské čin.2,000.00 Kč
1032 5169 Nákup ostatních služeb 100,000.00 Kč
1032 Podpora produkční činnosti 100,000.00 Kč
1039 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.organizacím 4,000.00 Kč
1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 4,000.00 Kč
2212 5139 Nákup materiálu...

Načteno

edesky.cz/d/2495740

Meta

Územní plánování   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smilkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz