« Najít podobné dokumenty

Obec Smilkov - Rozbory vody - listopad 2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Smilkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozbory vody - listopad 2018
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Centrum hygienických laboratoří Moskevská 15,400 01 Ústí nad Labem Protokol o zkoušce č.125295/2018 Pitná voda Zákazník: Obec Smilkov Smilkov 46 257 89 Heřmaničky Vzorek číslo : 125295/2018 Objednávka číslo : CN 9/2016/JS Termín odběru od do : 20.11.2018 9:50 - 10:05 Místo odběru : Smilkov č.28 Upřesnění místa odběru : kuchyň Název vzorku : S Matrice : pitná voda - veřejný vodovod Odběr provedl : XXXXXXXXX XXXXXXX XXX.- pracovník ZÚ Kontaktní a odběrové místo KXX Černoleská 2053,256 01 Benešov Způsob odběru : SOP VZ 001 Odběr vzorků pitných vod Typ odběru : odběr vzorku je akreditovaný Účel odběru : periodický odběr Datum příjmu : 20.11.2018 11:45 Analýzy zahájeny dne : 20.11.2018 Analýzy ukončeny dne : 26.11.2018 Rozsah udělené akreditace: Chemické,fyzikální,mikrobiologické analýzy vod,potravin,lihovin,peloidů,biologických materiálů,odpadů,azbestu,ovzduší.Senzorické analýzy vod a potravin.Odběry vzorků.Analýzy výluhů pevných materiálů,stěrů.Testy toxicity.Měření faktorů prostředí,kontrola sterilizátorů a dezinfekčních prostředků.Plný rozsah je uveden v příloze platného akreditačního osvědčení vydaného ČIA pro zkušební laboratoř č.1388.Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.Výsledky se týkají pouze vzorků,které byly předmětem zkoušení.Laboratoř na požádání poskytne údaje o použitých metodách a souvisejících předpisech.Schválil : XXXXXXXXX XXXXXXX XXX.odborný pracovník laboratorního servisu KXX Benešov,Černoleská XXXX E-mail: ludmila.vrazelova@zuusti.cz tel.:317 784 026 mobil:602 259 769 Datum vystavení protokolu: 26.11.2018 Protokol vyhotovil: XXXXXXXXX XXXXXXX XXX.E-mail:ludmila.vrazelova@zuusti.cz tel.:XXX XXX 026 mobil:602 259 769 Strana: 1 / 3 www.zuusti.cz Protokol o zkoušce č.125295/2018 ze dne 26.11.2018 Měření na místě odběru v terénu Ukazatel Hodnota Jednotka Nejistota Limit Ident.zkoušky Prac.Akr.chlor volný <0,05 mg/l max.0,3 mg/l MH SOP 008 K19 A chuť přijatelná přijat...

Načteno

edesky.cz/d/2495739

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Smilkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz