« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Jundrov - Záměr č.j. MMB/0269976/2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Jundrov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr č.j. MMB/0269976/2018
MMB/0269976/2018/Vich 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce V souladu s ustanovením § 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna 1.prodej pozemku p.č.1636/29 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2 v k.ú.Maloměřice (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne Mgr.Zapletalová,AK- JUDr.Hroza & Mgr.Zapletal,Arne Nováka 4,602 00 Brno e-mail: zuzana.zapletalova@pravnici.org) 2.pronájem části pozemku p.č.1310 orná půda o výměře 270 m2 v k.ú.Pisárky MMB/0269976/2018/Vich 2 (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne Mgr.Zapletalová,AK- JUDr.Hroza & Mgr.Zapletal,Arne Nováka 4,602 00 Brno e-mail: zuzana.zapletalova@pravnici.org) 3.pronájem části pozemku p.č.2021/5 ostatní plocha,zeleň o výměře 4 m 2 v k.ú.Nový Lískovec (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne Mgr.Zapletalová,AK- JUDr.Hroza & Mgr.Zapletal,Arne Nováka 4,602 00 Brno e-mail: zuzana.zapletalova@pravnici.org) 4.prodej  pozemku p.č.5406/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m 2  pozemku p.č.5406/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m 2  pozemku p.č.5406/4 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m 2  pozemku p.č.5406/5 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m 2  pozemku p.č.5406/6 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m 2  pozemku p.č.5406/7 ostatní plocha,jiná plocha o výměře 17 m 2  pozemku p.č.5406/8 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m 2  pozemku p.č.5406/9 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m 2  pozemku p.č.5406/10 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m 2  pozemku p.č.5406/11 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m 2  pozemku p.č.5406/12 zastavěná ...

Načteno

edesky.cz/d/2139906

Meta

Prodej   Zveřejnění záměru   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Jundrov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz